1-3 Allmän kurs PSYKOLOGI

Ansök nu

1-3 Allmän kurs PSYKOLOGI

Skeppsholmens folkhögskola

Ansök nu

Läs in din behörighet till högskola/universitet på Allmän kurs istället för på komvux eller gymnasiet. Fördjupa samtidigt ditt intresse för människan både på individ- och samhällsnivå. Hur lång tid du behöver gå på Allmän kurs beror på tidigare gymnasiestudier eller arbetslivserfarenhet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Hur lång tid du behöver gå beror på förkunskaper och mål

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 18 år, intyg på godkänt i Svenska, Engelska och Matematik från åk 9 eller motsvarande.

Kostnader: 950 kr/termin - se skolans hemsida

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022

Kontakt:
Stina Swedberg, admin

Telefon: SYV Halima Poljo 076-007 73 69
E-post:
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se


Den här Allmänna kursen passar dig som vill utforska hur människan fungerar, samspelar, lever och organiserar sig. Vi läser skönlitteratur, samtalar och skriver. Vi arbetar med studiebesök och övar upp vår observationsförmåga.  Vi stärker också vår egen självkänsla och bejakar både våra likheter och olikheter.

På Allmän kurs psykologi går du i en sammanhållen klass med ca 18 deltagare. Du har schemalagd undervisning alla dagar i veckan. I kursen ingår även ett flertal studiebesök, stadsvandringar, kulturevenemang, utflykter och gemensamma sociala aktiviteter. Du har en nära kontakt med dina lärare. Skolans studie- och yrkesvägledare finns också till hands för att hjälpa dig med din studieplanering. Vi har höga krav på närvaro och förväntar oss att du kommer delta aktivt i undervisningen och ta ansvar för dina studier.

Allmän kurs - psykologi erbjuder alla kärnämnen för grundläggande behörighet till högskola. Vilka ämnen du läser är delvis individuellt.  Engelska 5 och 6, Historia 1a1, Matematik 1b, Naturkunskap 1b, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, samt Svenska 1, 2 och 3. 
För yrkeshögskolan krävs inte Sv/Sva 2 och 3 samt En 6
Tillval: Samhällskunskap 1b, Matematik 2b och 3, Historia 1a2 samt Engelska 7 

Vi intervjuar alla som söker och då kan du få svar på frågor som rör behörighet, hur lång tid du behöver gå och annat som du kanske undrar över. Du kan också läsa mer om kursen på skolans hemsida. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Godkända studier och uppfyllt omfattningskrav, ger behörighet till Universitet/högskola och/eller enbart, för den som vill det, Yrkeshögskola.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://skeppsholmensfolkhogskola.se/allman-kurs-utveckla/