Skola:
Södertörns folkhögskola
Plats:
Solna - Stockholms län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
18 augusti

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha: fullföljt studier på gymnasium eller motsvarande, goda kunskaper i svenska, tillgång till en laptopdator. Du ska även bifoga ett personligt brev och personbevis för studier till din ansökan samt medverka på en intervju.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri men vi tar ut en serviceavgift på 800 kr per termin för försäkring, licenser, kopiering och vissa studiebesök.

Kontakt: Guillermo Cavieses

E-post:
guillermo.cavieses@sodertorn.fhsk.se

Pedagogprogrammet är en tvåårig yrkesutbildning för dig som vill arbeta med pedagogik inom vård, skola eller socialomsorg.

Är du framtidens pedagog inom vård, skola eller socialomsorg?

Pedagogprogrammet är framtagen för att möta de stora utmaningarna och kraven som ställs på pedagoger verksamma inom vård, skola och socialomsorg. Det första året lägger en god pedagogisk grund med särskilt fokus på pedagogisk kunskap, självkännedom, introduktion till de juridiska och etiska ramverken samt ledarskap och interkulturell kunskap med inriktning på dialog och konfliktlösning. Det andra året ger fördjupade kunskaper utifrån din valda yrkesinriktning.

Du kommer bland annat att studera:

 • Pedagogik och didaktik
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Specialpedagogik
 • Självkännedom och självledarskap
 • Kommunikation och information
 • Juridik och etik
 • Interkulturell kompetens
 • Normkritik
 • Hantering av känslig information
 • Kunskapsfördjupning inom vald yrkesinriktning
 • LIA (lärande i arbete)

Valfri yrkesinriktning

Under utbildningens andra år väljer du yrkesinriktning. Du kan välja mellan inriktningarna vård, skola eller socialomsorg. De olika yrkesinriktningarna leder fram till olika yrken enligt nedan.

Yrkesinriktning: Vård

 • Behandlingspedagog
 • Stödassistent

Som behandlingsassistent eller stödpedagog stödjer du personer med olika sociala utmaningar. Trots att arbetet kan vara krävande, är det både givande och meningsfullt för den som brinner för att hjälpa andra. Du arbetar med barn, ungdomar och vuxna som brottas med svåra problem.

Yrkesinriktning: Skola

 • Lärarassistent
 • Fritidsledare
 • Elevassistent

Detta är profilen för dig som älskar att arbeta med barn och ungdomar i skolan och ge stöd både i och utanför klassrummet. Genom den här yrkesinriktningen blir du en viktig del av det pedagogiska teamet och bidrar till att skapa en trygg och stimulerande skolmiljö.

Yrkesinriktning: Socialomsorg

 • Socialpedagog

Upptäck en mängd möjligheter som socialpedagog! Arbeta inom socialtjänst, psykiatri, kriminalvård eller behandlingshem. Varierande ansvarsområden ger dig chansen att göra skillnad.

Undervisning

Utbildningen sker utifrån folkhögskolans pedagogik. Detta betyder att vi jobbar med ett underifrånperspektiv som främjar gemensam utveckling och tar hänsyn till varje deltagares livserfarenhet. Med andra ord: i stället för att sätta en kunskapsribba som var och en måste nå upp till, oberoende av förutsättningar, arbetar vi med att utvecklas tillsammans och låter kunskapsinhämtningen ske utifrån varje deltagares särskilda behov och livsfarenhet.

Folkhögskolan utgår alltså inte från att det finns en mall som samtliga måste passa in i. Tvärtom, vi är väldigt måna om att bygga vidare på de erfarenheter som varje deltagare redan har införskaffat genom tidigare utbildningar, arbetsliv och/eller annan relevant erfarenhet. Därför läggs stort fokus på arbete i grupp samt övningar där deltagarna får möjlighet att lära av varandra med målet att ni ska berikas av vandras erfarenheter. Denna process sker parallellt med den kunskap och bildning som inhämtas under utbildningens gång.

Upplägg

Pedagogprogrammet ges på heltid under 80 veckor på plats i Stockholm, det första året ges i centrala Solna. I utbildningen ingår praktik (LIA) under totalt 18 veckor – 8 veckor i år ett och 10 veckor i år två. Praktikperioderna syftar till att ge dig verklig insikt i pedagogyrkets olika inriktningar. Du som deltagare ordnar själv din praktikplats.

Du förväntas lägga ner i genomsnitt 40 h per vecka på studierna, varav minst hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

Efter att du fullgjort utbildningen enligt målen får du ett utbildningsbevis.

Studentbostad

Du som studerar på Södertörns folkhögskola har möjlighet att hyra studentbostad via ADR fastigheter. Boendet finns i Järfälla. Du måste bifoga ett studieintyg från oss i din bostadsansökan. Du hittar lediga boenden på ADR fastigheters hemsida . Vänligen vänd dig direkt till ADR fastigheter om du har frågor om boendet.

Ansökan öppen fram till kursstart

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. När du har klickat på ansökningslänken skickas du direkt till Schoolsoft, där loggar du in (eller skapar ett eget konto om du inte redan har ett) och kan sedan fylla i ansökningsformuläret enligt anvisningarna på skärmen.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen, personbevis för studier samt intyg som styrker att du har behörighet att studera på eftergymnasial nivå. Ansökan är öppen fram till kursstart. Vi antar sökande löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare kunskap och färdighet inom pedagogik, samt att förbereda dig för pedagogiskt arbete inom vald yrkesinriktning.

Efter avslutad utbildning ska du ha:

 • Grundläggande kunskap om pedagogik, didaktik och pedagogisk metodik med särskilda kunskaper i hur dessa tillämpas inom respektive inriktning.
 • Grundläggande kunskap om de juridiska och etiska ramverken inom de tre ovan nämnda inriktningarna, med särskild utvecklad kunskap inom den valda inriktningen.
 • Förmåga till kritiskt tänkande, problemhantering och normkritiskt tänkande inom respektive område och inriktning.
 • Förmåga att agera som pedagogisk ledare.
 • Förmåga till reflektion, personlig mognad och självkännedom, särskilt i förhållande till det rådande etiska ramverket inom vald inriktning.
 • Förmåga att ge empatiskt, etiskt korrekt och professionellt stöd till utsatta människor.
 • Färdighet inom interkulturell dialog och kommunikation.
 • Färdighet i konstruktiv konfliktlösning och självledarskap.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.sodertorn.fhsk.se/kurser/pedagogprogrammet/

Om jag skulle beskriva folkhögskolan med tre ord skulle jag säga: gemenskap, kärlek och trygghet

Ayas engagemang för sociala frågor fick avgöra hennes yrkesval. Efter två år är hon färdig socialpedagog och redo att börja jobba med sina hjärtefrågor: psykisk ohälsa bland unga och våld mot kvinnor.

Läs hela artikeln

Södertörns folkhögskola

Södertörns folkhögskola är en dagfolkhögskola som finns på tre platser i Stockholms län; i Solna, i Kista och i Liljeholmen. Vi är en religiöst och politiskt oberoende folkhögskola som drivs av Stiftelsen Väddö och Södertörns folkhögskolor. Vi erbjuder allmän kurs samt särskilda kurser inom tolkning och socialt arbete. Läs gärna mer om utbildningarna nedan!

Läs mer om skolan

Postadress:
Södertörns folkhögskola
Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna

Telefon: 08-500 207 50
E-post: info@sodertorn.fhsk.se
Webbadress: http://www.sodertorn.fhsk.se/