Allmän kurs

Ansökan stängd

Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Stor vikt läggs vid aktuella samhällsfrågor.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år (antalet år beror på din studiebakgrund).

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du måste ha fyllt 18 år. Du bör ha avslutat svensk grundskola eller motsvarande. Du som har svenska som andra språk ska ha godkänd SAS grundläggande eller motsvarande.

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1000 kr per termin för material.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 3 jun 2022

Kontakt:

Telefon: 08-684 619 00
E-post:
info@sodrastockholm.se


Fler kurser inom: Samhälle , Allmän kurs , Gymnasienivå

Om du vill
-avsluta din gymnasieutbildning och studera för behörighet till högskolan
-utveckla dig själv som människa och aktiv medborgare genom studier och skapande
-lära känna människor, samhället och världen bättre

Erbjuder vi
-allmänbildning
-omväxlande studier
-en berikande samvaro med andra vuxna

Vi läser mycket i block med temastudier, vilket innebär att vi koncentrerar oss
på ett ämnesområde under en längre period.
Matematik, engelska och svenska läser vi i nivåindelade grupper varje vecka.

Stor vikt läggs på grupparbeten och förmågan att samarbeta.

Behörighet
För att få grundläggande behörighet för högskolestudier krävs 1-3 år på allmän kurs, antalet år beror på din studiebakgrund och/eller yrkeserfarenhet.
Vi ger möjlighet till studier för grundläggande behörighet i alla gymnasiegemensamma ämnen (förutom idrott och hälsa).
Utöver detta ges särskild behörighet i matematik 2b.

 

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter fullföljd kurs på folkhögskolan allmänna kurs får du intyg och studieomdöme. Intyget innehåller uppgifter om kurstid, närvaro och ämnen/teman. Studieomdömet grundar sig på din förmåga att bedriva studier, samarbeta, aktivt delta i studiearbete och studiebesök mm. Studieomdömet kan användas för att söka till högre studier (högskola och universitet) i kvotgruppen för folkhögskolestuderande. Behörigheter skrivs in på studieomdömesblanketten.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://sodrastockholm.se/kurser/allman-kurs/