Stadsmissionens folkhögskola

Vi erbjuder Allmän kurs för dig med ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen. Du kan välja mellan olika inriktningar: Social, Kultur och samhälle eller Distans med samhällsinriktning. Du studerar mellan 1 och 3 år beroende på tidigare studiebakgrund. Vi har också svenska på SFI-nivå med inriktning Storkök. Vi erbjuder även en distanskurs i skrivande på halvfart, Skriv för att nå ut!,som ger grundläggande kunskaper om hur text och bild kan användas i opinionsbildning.

Skolmiljö
Vi finns i Liljeholmen i Stockholm sedan 1992. Skolan ligger centralt i Marievik, nära t-bana, bussar och tvärbana. Vi har ca 150 deltagare och våra kurser vänder sig till vuxna och är öppen för alla. Vi är ett alternativ till komvux för dig som behöver grundläggande behörighet för att gå vidare till högskola eller yrkeshögskola. Vi har också kurser på SFI-nivå för kvinnor som vill lära sig mer om arbete i storkök. 

En mänskligare skola - för alla 
Hos oss möts olika människor, kulturer och intressen. Vi är en del av folkbildningen och vi utgår från din lust och vilja till kunskap och förändring. Ditt aktiva deltagande i gruppen är en del av folkhögskolans kännetecken. Folkhögskolan har en konkret koppling till samhället och världen omkring oss. Att stärka demokratin och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen är centralt.

Ansökan
Vi intervjuar löpande fram till kursstart men chansen till plats är större ju tidigare du söker. Vi startar inga nya kurser på våren, men vi fyller på med platser i befintliga klasser. Ansökningar sker via webbformulär på vår hemsida. 

Materialavgift
Studier hos oss är kostnadsfria men för de långa kurserna tar vi varje termin ut en materialavgift som delvis täcker t ex kopiering, lån av läromedel och studiebesök. Materialavgiften är 700 kr per termin. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer är frivilliga. Deltagaren står själv för kost, resor till och från skolan samt det material som förbrukas, som pennor och block. Materialavgiften för Allmän kurs distans är 390 kr per termin.

Hyra av dator
På skolan finns wifi och om man vill kan man använda egen dator i skolarbetet. Vid skolstart erbjuds man annars att hyra bärbar dator av skolan. För hyra av dator tillkommer 200 kr per termin utöver materialavgiften. Hyran för dator reduceras inte vid kortare studieperioder, till exempel vid avbrott.

Drogfrihet
För alla studerande på Stadsmissionens folkhögskola gäller drogfrihet. Minst ett års drogfrihet krävs för att börja studera hos oss. Undantag medges endast av rektor.

Övriga kurser
Vi har en kurs på distans på halvfart i Skrivande, Skriv för att nå ut.


Stöd vid funktionsnedsättning eller andra studiehinder
Stadsmissionens folkhögskola erbjuder ett inkluderande förhållningssätt, pedagogiskt och socialt stöd och en tillgänglig miljö. Vi kan erbjuda kurator för personer med till exempel funktionsnedsättning av psykosocial karaktär. Skolan har en viss teknisk utrustning som stöd vid till exempel dyslexi och språkprogram för datorer.

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Våra lokaler är helt tillgänglig för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Årstaängsvägen 33
117 43 Stockholm

Besöksadress:
Buteljgatan 6, plan 5

Telefon: 08-684 23 502

E-post:
folkhogskolan@stadsmissionensskolstiftelse.se

Webbadress:
www.stadsmissionen.se/folkhogskola

Huvudman:
Stockholms Stadsmission
http://www.stadsmissionen.se/folkhogskola

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)