Du kan läsa ett till tre år beroende på din studiebakgrund och arbetslivserfarenhet. Inriktningen ger en bra grund för högre utbildningar inom till exempel media, pedagogik och kultur.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Beroende på tidigare studiebakgrund och arbetslivserfarenhet

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: År 1: För dig som inte gått gymnasium eller folkhögskola tidigare. År 2: 1 års gymnasiestudier eller motsvarande, alternativt avslutad grundskola och minst 1 års arbetslivserfarenhet. År 3: 2 år gymnasiestudier eller motsvarande.

Kostnader: 700 kr/termin. Täcker delvis material, lån av litteratur och kopiering mm.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 20 aug 2019 - 18 dec 2020

Kontakt:

Telefon: 08-684 23 502
E-post:
folkhogskolan@stadsmissionensskolstiftelse.se

Allmän kurs med inriktning kultur och samhälle ger dig fördjupad förståelse för kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Vi tittar på vad konst, litteratur och arkitektur har betytt för människan. Förutom teoretiska studier får du använda dig av olika estetiska uttryckssätt som måleri, foto och film. Kursen kräver inga förkunskaper när det gäller skapande uttryckssätt.

Behörighet till vidare studier
Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. När du börjar utformar du tillsammans med din mentor en studieplan på ett till tre år beroende på dina tidigare studier och tidigare arbetslivserfarenhet.

Mindre grupper och teman
Utmärkande för studier på folkhögskola är lärande i mindre grupper och att du bidrar till undervisningen genom att delta i diskussioner och presentationer. Du läser de flesta ämnen i temablock istället för att läsa varje ämne enskilt. Våra teman kan handla om populärkultur och medier, stadens offentliga konst och om hur bilder och berättelser kan påverka. Här får du arbeta med samhällsfrågor som rör både svenska och globala förhållanden, studera livsåskådningar, världsreligioner och Sveriges historia. Vid behov kan du läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat i nivåindelade grupper.

Olika presentationstekniker
Du lär dig presentera dina kunskaper på flera sätt. Du får pröva skulptur, foto, film, podcast, färg och form, och att skapa en utställning. Studiebesök är också en viktig del och besöken knyter an till Stockholms aktuella kulturutbud. Under tredje året brukar vi göra en studieresa, som bekostas av deltagarnas insamlade medel.

Övriga aktiviteter
Varje vecka samlas folkhögskolans deltagare för en gemensam samling med uppträdanden eller ett föredrag. Under året anordnas också aktiviteter som studie- och teaterbesök, stadsvandringar, friluftsdag och temadagar.

Närvaro
Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Behörigheter
Den grundläggande behörigheten på allmän kurs motsvarar godkänd nivå i:
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1