Svenska med storköksinriktning

Stadsmissionens folkhögskola


Ansökan stängd
Det här är en praktisk språkkurs för dig som vill lära dig mer svenska och samtidigt praktisera som köksbiträde. Du bör ha betyg från SFI C. Kursen riktar sig till kvinnor.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du bör ha betyg C från SFI. Kursen bedrivs på motsvarande SFI-nivå C och D. Kursen riktar sig till kvinnor.

Kostnader: 700 kr/termin. Täcker delvis material, lån av litteratur och kopiering mm. Kursen kräver tillgång till dator och man kan hyra av skolan för 200 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 18 aug 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Eva Qvist

Telefon: 070-425 67 11
E-post:
eva.qvist@stadsmissionensfhsk.se

Målet med kursen är att du genom praktik och studier ska lära dig så pass bra svenska så att det är möjligt att efter avslutad kurs kunna arbeta som köksbiträde och/eller studera vidare. Vi arbetar med muntligt berättande, för samtal och diskussioner. Vi läser och skriver olika typer av texter och funderar över innehåll och syfte. Stor vikt läggs vid hörförståelse och uttalsundervisning både enskilt och i grupp. Grammatik och studieteknik är också viktiga delar. Vi arbetar även med skapande och drama.

Kursen är indelad i teman kring mat, hälsa, hygien, studier, arbetsliv och samhällsliv framförallt utifrån kvinnors perspektiv. Vi läser lättläst skönlitteratur om kvinnors förändrade livsvillkor i Sverige och jämför med utvecklingen i deltagarnas hemländer. Vi gör studiebesök och går på teater. Exempel på teman under året är mat och hälsa, arbete i storkök, egenkontroll och kost för olika behov. Under året kommer du att få lära dig hur arbetet organiseras i ett storkök.

Arbetslivspraktik
Under fyra veckor per termin praktiserar du som köksbiträde i ett storkök. Där får du bland annat vara med och assistera kocken vid matlagningen, förbereda grönsaker och sallader, sköta om matsal och disk. 

Närvaro
Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.