Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Barnomsorg

Sundbybergs folkhögskola


Ansökan stängd
Barnomsorgskurs – svenska som andraspråk Förberedande kurs Den här kursen vänder sig till dig som vill förbereda dig för arbete med barn och fortsatta studier. Svenska och barns utveckling och lärande är kursens huvudämnen. I kursen ingår praktik i förskola. Efter kursen kan du söka arbete som vikarierande barnskötare samt studera vidare till barnskötare.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola. Antagningen sker genom skriftlig test och intervju.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering och studiebesök betalar du 1000 kr per termin (2 000 kr för hela året). Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 20 dec 2019

Kontakt:
Expeditionen

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

Kursinnehåll

  • Barns utveckling och lärande
  • Demokrati, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, förskolans läroplan, interkulturellt synsätt, språkutveckling, genusfrågor,  socialisation och identitetsskapande, funktionsvariationer, dokumentation och hälsa/miljö
  • Svenska som andraspråk – vi tränar på att tala, läsa och skriva svenska
  • Pedagogiskt drama – lek och fantasiövningar
  • Sång och musik – barnsånger (klassiker och nya), språk och rytm, rytmik och ledarövningar
  • Bild och form
  • Praktik inom förskola
  • Datakunskap

Arbetsformer

Barnomsorgskursen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Du får också möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som till exempel temadagar.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande kunskaper om arbete inom barnomsorg och en grund för fortsatta studier. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.sundbybergsfolkhogskola.se/page.php?p=39