Baskursen riktar sig till dig som vill påbörja gymnasiestudier i lugn takt. Du har även möjlighet att repetera dina grundskolekunskaper.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år Kan byggas på med vidare studier på Allmän kurs för grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1000 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 20 dec 2019

Kontakt:
Expeditionen

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

På Baskursen studerar du svenska, engelska, matematik, samhällsorienterande ämnen och drama/bild. Dessutom ingår ett tillvalsämne som exempelvis yoga och körsång. Vi bygger vidare på de kunskaper och färdigheter du har med dig när du börjar hos oss.

Vi arbetar med teman som till exempel levande historia samt gör olika studiebesök.
Vi vill ge dig en bred allmänbildning att utgå ifrån som förbereder dig för fortsatta studier på gymnasienivå.
Vi varvar grupparbeten, individuellt arbete, korta föreläsningar med skapande uttryck.

Målgrupp 
Baskursen vänder sig till dig som inte har grundskolekompetens, har grundskolekompetens eller tidigt avbrutna gymnasiestudier.

Kursens mål

Efter kursen kan du studera vidare på gymnasienivå på folkhögskola.

För att uppnå grundläggande behörighet krävs 1-3 år på folkhögskola beroende på dina förkunskaper. Kursen ger behörighet i vissa gymnasiegemensamma ämnen.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter kursen kan du studera vidare på gymnasienivå på folkhögskola.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.sundbybergsfolkhogskola.se/page.php?p=27