Allmän kurs Dyslexi - Skriv- och Läskurs

Sundbybergs folkhögskola


Ansökan stängd
En heltidskurs för dig som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och kanske svårighet med matematiken.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Skicka med eventuellt testresultat eller utredning om dina skriv- och lässvårigheter.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1000 kr per termin. Därutöver behöver du kanske köpa någon bok.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 20 dec 2019

Kontakt:
Expedition

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

Målgrupp
Skriv- och Läskursen (SoL-kursen) är en ettårig kurs för dig som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Arbetsformer
Du arbetar individuellt eller i små grupper.
Vi anpassar arbetet efter gruppens behov. Innehållet är du själv med och utformar. Du arbetar efter en studieplan som du och dina lärare kommer överens om.

Du får lära dig att använda teknikens möjligheter:
- datorn när du skall skriva och läsa med talsyntes och rättstavningsprogram
- vi använder bland annat Legimus för att lyssna på böcker (lyssningsverktyg för dylektiker)
- användbara appar
- vi testar också olika alternativa verktyg som scannermus eller smart pen

Kursinnehåll
Svenska
Ämnet svenska innehåller bl.a. läsning, ordkunskap, skrivträning, stavning och samtal.
Du får lära dig att använda datorn som ett bra hjälpmedel när du skall skriva och läsa.

Matematik
I matematiken arbetar du utifrån dina egna förutsättningar.
Har du svårigheter med matematik får du hjälp med det här.

Temastudier
Vi utgår från dina egna intressen när vi studerar olika teman om natur och samhälle.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Var och en arbetar mot sina mål, till exempel fortsatta studier.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.sundbybergsfolkhogskola.se/page.php?p=21