Fortsättningskursen vänder sig till dig som saknar fullständig gymnasiekompetens. Undervisningen bedrivs delvis som temastudier inom ett eller flera ämnen.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år Kan byggas på med vidare studier på Allmän kurs för att uppnå grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 1 år på allmän kurs på folkhögskola eller godkänd grundskola samt minst 1 års yrkesverksamhet på heltid eller 1 års godkända gymnasiestudier (800 poäng)

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1000 kr per termin. Observera att kostnaden för kurslitteratur tillkommer med cirka 1800 kr per läsår.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 20 dec 2019

Kontakt:
Expedition

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

Du läser gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia och naturkunskap.

Du får lära dig att söka och bearbeta information samt kritiskt granska material som ökar din förmåga till självständiga studier i framtiden. Kursen förbereder dig inför nivå 3 på folkhögskolan.

Förutom gymnasiegemensamma ämnen har du en möjlighet att gå på djupet i ett antal aktuella kunskapsområden.

Målgrupp

Fortsättningskursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper. Du kompletterar din utbildning på gymnasienivå.

Kursens mål

Kunskaper motsvarande 1-2 år på gymnasium och behörighet i vissa kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kunskaper motsvarande 1-2 år på gymnasium och behörighet i vissa gymnasiegemensamma ämnen.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.sundbybergsfolkhogskola.se/page.php?p=28