Allmän kurs Påbyggnad - Psykologi och samhälle

Sundbybergs folkhögskola


Ansökan stängd
Kursen Psykologi och samhälle motsvarar sista året på gymnasial nivå och studierna är tvärvetenskapliga och temaorienterade. Kursen förbereder dig väl inför framtida högskolestudier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 2 år på allmän kurs på folkhögskola eller 2 års godkända gymnasiestudier (1 600 poäng).

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1000 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 20 dec 2019

Kontakt:
Expedition

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

Kursinnehåll

Vi arbetar under året med olika teorier och perspektiv som ger kunskap om människan både ur en psykologisk synvinkel och utifrån ett samhällsperspektiv. Kursen behandlar bland annat beteendevetenskap, genuspedagogik, sociologi, arv och kultur, normkritik samt hållbart liv.

Du läser också svenska, engelska, matematik, religion och naturkunskap för att få behörighet i alla gymnasiegemensamma ämnen. Förutom gymnasiegemensamma ämnena har du möjlighet att gå på djupet i ett antal aktuella kunskapsområden. Mycket av arbetet bygger på självständiga studier, olika skrivövningar som bl.a. ska resultera i en uppsats inom ämnena samhällskunskap och psykologi.

Målet med kursen

Målet med kursen är att komplettera din utbildning på gymnasienivå och uppnå grundläggande behörighet för högskola och universitet. Du lär dig olika metoder som behövs vid vetenskapliga studier och blir väl förberedd för högskolans krav.

Ett alternativ kan också vara eftergymnasiala studier på yrkeshögskolan.

Förkunskaper

  • 2 år allmän kurs på folkhögskola eller
  • 2 års godkända gymnasiestudier (1 600 poäng)

Behörigheter

Grundläggande behörighet till högskola och universitet enligt nya systemet i Gy2011. Dessutom särskild behörighet i följande ämnen:

  • Samhälle 2
  • Historia 1a2
  • Psykologi 1 och eventuellt Psykologi 2a
  • Matematik 2a/b/c
  • Matematik 3a/b/c

Dessutom kan du, beroende på dina förkunskaper även få

  • Naturkunskap 1a2

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande behörighet till högskola och universitet enligt nya systemet i Gy2011. Dessutom särskild behörighet Samhälle 2, Naturkunskap 1b eller 1a2, Historia 1b eller 1a2, Psykologi 1 och eventuellt Psykologi 2a, Matematik 2a/b/c, Matematik 3a/b/c, Engelska 7.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.sundbybergsfolkhogskola.se/page.php?p=29