Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Vårdbiträdesutbildning

Sundbybergs folkhögskola


Ansök nu

utbildningen är på grundläggande Sfi nivå för dig som vill arbeta och utbilda dig inom vård och omsorg. Ingår praktik i hemtjänst och på äldreboende. Efter kursen kan du söka arbete som omsorgsperson

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola. Antagningen sker genom skriftlig test och intervju.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering och studiebesök betalar du 1000 kr per termin (2 000 kr för hela året). Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Expeditionen

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

Kursinnehåll
  • Vårdkunskap – kroppens funktioner, vanliga sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, munvård, hygien, lyft-teknik och vårdens organisation.
  • Svenska som andraspråk – vi tränar på att skriva och tala svenska med fokus på ord man behöver i vård-arbete.
  • Samhällsorientering – kultur, sociala frågor och vård/omsorg i det svenska samhället.
  • Pedagogiskt drama – vi tränar på ett roligt sätt språk och olika situationer man kan möta i arbete med människor.
  • Praktik – praktik inom hemtjänst och äldrevård, både hösttermin och vårtermin. 

Arbetsformer

Vårdbiträdeskursen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Deltagaren förväntas ha grundläggande kunskaper i omvårdnad/omsorgsarbete och en grund för vidare studier. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.sundbybergsfolkhogskola.se/page.php?p=38