Allmän kurs Grundläggande svenska som andraspråk (SAS Grund)

Sundbybergs folkhögskola


Ansök nu
På den här kursen studerar vi det svenska språket på grundskolenivå. Vi utvecklar vår svenska genom att läsa, skriva och samtala om ämnen som intresserar oss.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Sfi D eller motsvarande.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1000 kr per termin (2 000 kr för hela kursen).

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Sundbybergs folkhögskola

Telefon: 08-4453900
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

Inom kursens ram får du möjlighet att bli godkänd i svenska som andraspråk på grundskolenivå (motsvarande delkurs 1-4 på grundläggande nivå inom komvux). Du får också möjlighet att studera matematik och/eller engelska vid behov.

Kursen omfattar ett år på heltid, 30 lektioner per vecka. Den passar särskilt bra för dig som önskar en lite lugnare studietakt.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där kursdeltagare och lärare tillsammans formar undervisningens mål och innehåll, och där kritiska perspektiv är extra viktiga i lärandet.

 

 

 

 

 

 


Länk till kursen på skolans webbplats
http://sundbybergsfolkhogskola.se