Allmän kurs Svenska som andraspråk Barnomsorgsutbildning

Ansök nu

Allmän kurs Svenska som andraspråk Barnomsorgsutbildning

Sundbybergs folkhögskola


Ansök nu

Förberedande kurs

Den här kursen vänder sig till dig som vill förbereda dig för arbete med barn och fortsatta studier. Svenska och barns utveckling och lärande är kursens huvudämnen.

 

.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 31 maj

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola. 1 mars öppnar ansökan till hösttermin 2021. Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering och studiebesök betalar du 1000 kr per termin (2 000 kr för hela året). Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Expeditionen

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se


OBS!
Ansök senast 31 maj

I kursen ingår praktik i förskola.

Efter kursen kan du söka arbete som vikarierande barnskötare samt studera vidare till barnskötare.

Kursinnehåll

  • Barns utveckling och lärande
  • Demokrati, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, förskolans läroplan, interkulturellt synsätt, språkutveckling, genusfrågor, socialisation och identitetsskapande, funktionsvariationer, dokumentation och hälsa/miljö
  • Svenska som andraspråk – vi tränar på att tala, läsa och skriva svenska
  • Pedagogiskt drama – lek och fantasiövningar
  • Sång och musik – barnsånger (klassiker och nya), språk och rytm, rytmik och ledarövningar
  • Bild och form
  • Praktik inom förskola
  • Datakunskap
  • Tillval

Arbetsformer

Barnomsorgsutbildningen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Du får också möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som till exempel temadagar.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola.