Allmän kurs Grundläggande svenska som andraspråk (SAS Grund)

Ansök nu

Allmän kurs Grundläggande svenska som andraspråk (SAS Grund)

Sundbybergs folkhögskola


Ansök nu

På den här kursen studerar vi det svenska språket på grundläggande nivå. Vi utvecklar vår svenska genom att läsa, skriva och samtala om ämnen som intresserar oss. Ofta diskuterar vi aktuella frågor i samhället och våra egna erfarenheter. Och då och då gör vi studiebesök till platser som vi blir nyfikna på.

 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 31 maj

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Sfi D eller motsvarande.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1000 kr per termin (2 000 kr för hela kursen).

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Sundbybergs folkhögskola

Telefon: 08-4453900
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se


OBS!
Ansök senast 31 maj

Inom kursens ram får du möjlighet att bli godkänd i svenska som andraspråk på grundskolenivå (motsvarande delkurs 1-4 på grundläggande nivå inom komvux). Du får också möjlighet att studera matematik och/eller engelska vid behov.

Kursen omfattar ett år på heltid, 30 lektioner per vecka. Den passar särskilt bra för dig som önskar en lite lugnare studietakt.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där kursdeltagare och lärare tillsammans formar undervisningens mål och innehåll, och där demokratiska perspektiv är extra viktiga i lärandet.

Förkunskaper

Sfi D eller motsvarande kunskaper.

 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://sundbybergsfolkhogskola.se