Socialpedagogutbildning distans

Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning Sundbybergs folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med och för människor. Kanske du redan arbetar som timvikarie inom ett aktuellt område och saknar formell utbildning, då kan den här distansutbildningen passa dig!

Utbildningen riktar sig framförallt mot målgruppen ungdomar och vuxna med behov och stöd. De sociala verksamheterna drivs av olika aktörer runt om i landet av kommuner, regioner, statliga institutioner eller privata aktörer.

 

 

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en intervju. Har du funderingar kring om du är behörig att söka? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Nadine Gaib nadine.gaib@sundbyberg.fhsk.se

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 1 sep 2021 - 30 dec 2021

Träffar:
7 obligatoriska träffar

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en materialavgift på 2000 kr per läsår, för vissa läromedel och digitalt material. Kostnader för litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer.

Kontakt: Uppgift saknas

Telefon: 08-445 39 000

E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

De vanligaste verksamhetsområdena som målgruppen finns inom är boendestöd, särskilda boenden, dag- eller heldygnsvård, stödverksamhet för ensamkommande barn och ungdomar, korttidsboenden, behandlingshem samt i olika pedagogiska verksamheter.

Utbildningen präglas av folkbildningens helhetsperspektiv, där vi utgår från hela människan och dess styrkor och förmågor. Vem du är som deltagare  och vilka erfarenheter du har med dig, bidrar till utbildningens utformning.

Vi studerar det beteendevetenskapliga fältet där ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik ingår. Vi studerar även det sociala arbetets organisation och historia.

Förutom våra lärare kommer du att möta föreläsare från arbetslivet, detta för att att utbildningen ska vara aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag. En del av utbildningen kommer utgöras av fältstudier, ett spännande och roligt sätt att studera det verksamhetsområde som du är intresserad av att verka i. Läs mer om kursen på hemsidan. 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska ha genomgått en personlig utveckling och fått kunskaper för att kunna agera professionellt i arbetet som socialpedagog. Du har utvecklat förmågan att förstå människan ur olika perspektiv och kan därmed på ett stödjande sätt arbeta och möta människor i förändring. Du  har fått med dig olika verktyg för att arbeta förebyggande med socialt stöd till ungdomar och vuxna. Du har utvecklat ett lösningsfokuserat tänkande och ett förhållningssätt och bemötande som utgår från den du möter. Du har medvetet reflekterat över grupprocesser, ledarskap och vikten av att ge och ta feedback.

Sundbybergs folkhögskola

Mycket mer än skola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund.

Läs mer om skolan

Postadress:
Sundbybergs folkhögskola
Kasernvägen 1
174 59 Sundbyberg

Besöksadress: Kasernvägen 1

Telefon: 08-445 39 00
E-post: info@sundbyberg.fhsk.se
Webbadress: http://www.sundbybergsfolkhogskola.se/