Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Mer svenska

Ansök nu

Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Mer svenska

Sundbybergs folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Kursen Mer svenska är en kurs på grundläggande Sfi nivå för dig som vill studera mer svenska och ta ett steg ut i det svenska samhället eller studera vidare. Kursen är på grundskolenivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Ansökan öppnar: 1 mars 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Sfi C-D eller motsvarande kunskaper, samt nioårig grundskola. Antagningen sker genom skriftlig test och intervju.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering och studiebesök betalar du 2000 kr som ska vara inbetalt innan kursen börjar. Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 31 maj 2023

Kontakt:
Expeditionen

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se


OBS!
Ansökan öppnar
1 mars 2022
Kursinnehåll
  • Svenska som andraspråk (uttalsträning, grammatik, litteratur)
  • Samhällsorientering
  • Naturorientering
  • Matematik
  • Data och ordbehandling

På kursen lär du dig mer om din omvärld genom att läsa tidningar och böcker, diskutera aktuella ämnen och göra studiebesök.

Tyngdpunkten i undervisningen ligger på svenskan.  

Arbetsformer

Mer svenska är ettårig kurs på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Du arbetar ibland i grupper med olika teman och tränar hörförståelse och uttal.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som exempelvis temadagar.  Studierna kombineras med studiebesök.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Att genom kunskaper i svenska kunna ta ett steg ut i det svenska samhället eller studera vidare. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.sundbybergsfolkhogskola.se/page.php?p=71