Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Upptäck Sverige

Ansök nu

Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Upptäck Sverige

Sundbybergs folkhögskola

Ansökan öppnar snart

En kurs på grundläggande nivå för dig som behöver träna på att tala svenska och vill öva på att läsa och skriva.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Ansökan öppnar: 1 mars 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Sfi B-C eller motsvarande kunskaper. Antagningen sker genom skriftligt test och intervju.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering och studiebesök betalar du 2 000 kr för läsåret. Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 31 maj 2023

Kontakt:
Expedition

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se


OBS!
Ansökan öppnar
1 mars 2022

Svenska som andraspråk. Vi tränar uttal, läsning och skrivning. Undervisningen i Upptäck Sverige bygger på teman kring:

  • samhällsinformation
  • kultur
  • hälsa
  • natur

Vi gör många studiebesök.

Sång är ett sätt att träna svenska.
Matematik ingår också i kursen.

Arbetsformer

Kursen arbetar i en mindre grupp under ett år och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Alla kursdeltagare deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

Studierna kombineras med studiebesök.

Skolan har en estetisk inriktning och till exempel bild, drama eller musik kan ingå i kursen.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Att lättare förstå, tala och skriva svenska.