Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Vårdbiträdesutbildning

Ansök nu

Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Vårdbiträdesutbildning

Sundbybergs folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Utbildningen är på grundläggande nivå för dig som vill arbeta och utbilda dig inom vård och omsorg.

I utbildningen ingår praktik i hemtjänst och på äldreboende.

Efter utbildningen kan du söka arbete som omsorgspersonal, vårdbiträde, personlig assistent eller studera vidare till undersköterska.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Ansökan öppnar: 1 mars 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola. Antagningen sker genom skriftligt test och intervju.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering och studiebesök betalar du 2000 kronor för läsåret som ska vara inbetalt innan kursen börjar. Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 31 maj 2023

Kontakt:
Expeditionen

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se


OBS!
Ansökan öppnar
1 mars 2022

Innehåll

  • Vårdkunskap – kroppens funktioner, vanliga sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, munvård, hygien, lyft-teknik och vårdens organisation.
  • Svenska som andraspråk – vi tränar på att skriva och tala svenska med fokus på ord man behöver i vård-arbete.
  • Samhällsorientering – kultur, sociala frågor och vård/omsorg i det svenska samhället.
  • Pedagogiskt drama – vi tränar på ett roligt sätt språk och olika situationer man kan möta i arbete med människor.
  • Tillval.
  • Praktik – praktik inom hemtjänst och äldrevård, både hösttermin och vårtermin.

Arbetsformer

Vårdbiträdesutbildningen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna - grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola.