Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Upptäck Sverige, start januari

Ansök nu

Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Upptäck Sverige, start januari

Sundbybergs folkhögskola

Ansök nu
En kurs på grundläggande nivå för dig som behöver träna på att tala svenska och vill öva på att läsa och skriva.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Sfi B-C eller motsvarande kunskaper. Antagningen sker genom skriftligt test på skolan och intervju.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering och studiebesök betalar du 1000 kr per termin (2 000 kr för hela året). Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 31 maj 2022

Kontakt:
Expedition

Telefon: 08-445 39 00
E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se


Svenska som andraspråk. Vi tränar uttal, läsning och skrivning. Undervisningen i Upptäck Sverige bygger på teman kring:

  • samhällsinformation
  • kultur
  • hälsa
  • natur

Vi gör många studiebesök.

Sång är ett sätt att träna svenska.
Matematik ingår också i kursen.

Arbetsformer

Kursen arbetar i en mindre grupp under ett år och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Alla kursdeltagare deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

Studierna kombineras med studiebesök.

Skolan har en estetisk inriktning och till exempel bild, drama eller musik kan ingå i kursen.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Att lättare förstå, tala, läsa och skriva svenska.