Allmän kurs - Socionomförberedande

Ansök nu

Allmän kurs - Socionomförberedande

Tollare folkhögskola

Ansökan öppnar snart

 Är du intresserad av människor, livsfrågor och praktiska grupp-processer? Här kan du under läsåret kombinera behörighetsläsning med studier kring sociala frågor och förbereda dig för en utbildning på högskola/universitet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år 38 veckor. Observera att start- och slutdatum är prelimimära!

Ansök senast: 19 apr 2022

Ansökan öppnar: 1 mar 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du måste fylla lägst 18 år under 2022 och du ska ha minst ett år på gymnasiet (motsvarande 700 godkända poäng).

Kostnader: Se kurssidan på www.tollare.org

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2022 - 16 jun 2023

Kontakt:
Linda Alvarsam

Telefon:
E-post:
linda.alvarsam@tollare.org


OBS!
Ansökan öppnar
1 mar 2022

Allmän kurs - socionomförberedande profil är för dig som har ett intresse för människan och hennes livsvillkor och kanske funderar på att i framtiden arbeta socialt - kanske som socionom, vill kombinera behörighetsläsning med studier i sociala frågor, tycker om tema- och projektstudier och vill ge dig själv en god förberedelse för vidare studier inom den sociala sektorn.

Den socionomförberedande profilen innebär att utöver möjlighet att få grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier så innehåller vår utbildning också:

  • Studieteknik och förberedelse för studier på högskola.
  • Ämnen som kretsar kring sociala frågor: samhällsekonomi, psykologi, beteendevetenskap, sociologi etc.
  • Möjlighet att läsa in extra behörighetsgivande ämnen: Naturkunskap 2, matematik 2 och matematik 3.
  • Möjlighet att pröva på kreativt skrivande och andra former av textkommunikation.

På Tollare folkhögskola har vi lärare med kompetens inom många områden som berör sociala frågor.

För att stimulera ett helhetstänkande arbetar vi tema- och projektinriktat med de gymnasiegemensamma ämnena. De behörighetsgivande ämnena är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap. Du har också möjlighet att läsa naturkunskap 2 samt matematik 2 och 3. Tollare folkhögskola har en helhetssyn på lärande och kunskap. Vi värdesätter och jobbar aktivt med mötet mellan människor och det gemensamma lärandet, samtidigt som vi ser varje individ.

På Tollare folkhögskola jobbar i mindre grupper och i en studietakt anpassad efter gruppens behov. Vi erbjuder studiestöd två eftermiddagar i veckan efter ordinarie undervisning. Studierna bedrivs i en lugn miljö vid havet och grönska inpå knuten. På Allmän kurs på Tollare folkhögskola kan du läsa in grundläggande behörigheter och vissa särskilda behörigheter beroende på vilken profil du valt.

Folkhögskolestudier bygger på samarbete i klassen och med andra grupper. Du samtalar ofta med dina klasskamrater och jobbar ofta i grupp. Vi utgår från deltagarnas kunskaper och erfarenheter och tror på att vi tillsammans bygger kunskap.

Kursinnehåll

- Svenska
- Engelska
- Matematik
- Samhällskunskap
- Historia
- Religion
- Naturkunskap

 (Obs! Kurstiderna är preliminära och sätts först en tid innan ansökan öppnas)

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Beroende på tidigare studier ger ett, två eller tre år på allmän kurs möjlighet till Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet ger dig möjligheter att söka till högskola/universitet/yrkeshögskola.