Grundkurs i ANDTS prevention

Profilkurs, Distanskurs Tollare folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  16 veckor.
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Förebyggande arbete i teori och praktik

I den här kursen utgår du ifrån dina kunskaper, din verklighet och dina idéer kring förebyggande arbete mot ANDTS som du skulle vilja omsätta i handling.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kursen vänder sig till personer inom civilsamhället, kommunala verksamheter eller myndigheter som berör ANDTS-frågor och förebyggande arbete. Kursen vänder sig främst till de som har ringa kunskaper kring att arbeta systematiskt men också till de som

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 30 jan 2023 - 2 jun 2023

Träffar:
4 obligatoriska träffar
3 obligatoriska nätträffar

Kostnader: Anmälningsavgift 800:- (i den ingår material och studerandeförsäkring). Måltidsavgift 1120:- Se mer om kostnader på kursens hemsida. Kursen är statsbidragsfinanierad vilket innebär att själva undervisningen är avgiftsfri.

Kontakt: Charlie Sanrell

E-post:
charlie.sanrell@tollare.org 

För femte året i rad anordnas denna grundkurs i samverkan med C.A.N. – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan arbeta systematiskt och framgångsrikt i praktiken med olika förebyggande insatser. Kursens deltagare, föreläsare och kursledare utgår ifrån exempel och förebyggande idéer kring ANDTS, Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel.

Kursinnehåll

Dina idéer och din verklighet används genom hela kursen

Manualen European Drug Prevention Quality Standards, EDPQS gavs första gången ut av EU:s narkotikabyrå EMCDDA 2011. Idag har materialet omarbetats till en snabbguide och kan förutom att användas till narkotikaområdet även användas inom närliggande folkhälsoområden som alkohol, tobak, dopning och spel om pengar. Guiden ligger till grund för kursens utformning och du kommer använda dina egna idéer och din verklighet genom hela processen.

Tidigare deltagare har bland annat velat utveckla: 

-ANDTS-arbetet på gymnasieskola.
-arbetet med nikotinfri skoltid i grundskolan.
-aktiviteter för unga i kampen mot rökning.
-ett arbete mot exponering av spel om pengar för unga.
-kommunens förebyggande fritidsverksamheter för tonåringar.
-en lärarhandledning för skolans ANDTS arbete.
-samverkan kring det strukturella arbetet med att främja äldres hälsa.
-samtalsgrupper för unga för att förebygga psykisk ohälsa.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter fullgjord utbildning skall deltagaren ha:

 • grundläggande teoretiska kunskaper om prevention

 • genomfört en kartläggning och analyserat en lokal lägesbild

 • kunskap om preventiva metoder som har stöd i forskning och/eller beprövad erfarenhet

 • kunskap om vikten av resursmobilisering och samverkan

 • kunskap om vikten av uppföljning och utvärdering

 • utvecklat sin förmåga att omsätta teori till praktiskt arbete

 • färdighet att systematisera ett förebyggande projekt

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://tollare.org/studera-pa-tollare/kurser/grundkurs-i-andt-prevention/

Tollare folkhögskola

Tollare folkhögskola är en internatskola med läsårslånga kurser för cirka 120 elever. Det finns dessutom plats för distanskurser, korta kurser och konferenser. Tollare ägs och drivs av IOGT-NTO. Skolan erbjuder därför en unik frizon, där friheten från alkohol och andra droger är naturlig och självklar.

Läs mer om skolan

Postadress:
Tollare folkhögskola
Åhlbergs väg
132 49 Saltsjö-Boo

Telefon: 08-505 686 00
E-post: folkhogskola@tollare.org
Webbadress: https://tollare.org/