Humanistisk socialpedagog 1 år - Distans

Väddö folkhögskola


Ansökan stängd

Utbildningen vänder sig till dig som har minst 5 års erfarenhet från yrkesområdet men som saknar adekvat utbildning.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Erfarenhet från yrkesområdet samt personligt brev.

Kostnader: Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 630 kr per träff.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020

Kontakt:
Bragi Olafsson

Telefon: 070-573 33 73
E-post:
bragi.olafsson@vaddo.fhsk.se

Vill du jobba med socialt förändringsarbete?

Med validering av de studerandes sedan tidigare förvärvad kunskap

Denna utbildning är 1 år och riktar sig till de som har mer än 5 års erfarenhet inom området. Utbildningen skapar individuella lösningar: Alla studerande läser alla ämnen och vi validerar de studerandes kunskaper fortlöpande. Utbildningen ger erforderlig kompetens för vad man bör ha i yrkeslivet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans med 10 fysiska träffar förlagda i Väddö folkhögskolas lokaler på Väddö. Träffarna är 3 dagar och förlagda på veckodagar. Varje träff startar med lunch kl. 12.00 dag ett och slutar kl. 13.00 dag tre, vi jobbar även på kvällen under träffarna.

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete.

Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning. Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
  • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
  • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
  • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
  • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
  • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
  • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.vaddo.fhsk.se/kurser/socialpedagog-distans-1-ar/