Humanistisk socialpedagog 2 år Distans

Väddö folkhögskola


Ansök nu
Denna distansutbildning riktar sig till dig som har erfarenhet från yrkesområdet men som saknar adekvat utbildning. Vi validerar studerandes sedan tidigare förvärvad kunskap.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
15 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 2 år

Ansök senast: 30 november 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Erfarenhet från yrkesområdet samt personligt brev.

Kostnader: Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1 450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 630 kr per träff.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 4 jan 2021

Kontakt:
Sandy Monteiro

Telefon: 070-797 99 88
E-post:
sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 30 november 2020

Många arbetsplatser som sysslar med behandling eller annan form av socialt förändringsarbete har idag personal med reell kompetens men som saknar den grundutbildning man bör ha.

Utbildningen skapar individuella lösningar: alla studerande läser alla ämnen och vi validerar de studerandes kunskaper fortlöpande. Genom utbildningen ska de studerande införskaffa samma grund som den tvååriga behandlingspedagogutbildningen som tidigare genomförts på Väddö folkhögskola. Utbildningen ger erforderlig kompetens för vad man bör ha i yrkeslivet.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans med 18 fysiska träffar förlagda till Väddö folkhögskolas lokaler på Väddö. Träffarna är 3 dagar och på veckodagar. Varje träff startar med lunch kl. 12.00 dag ett och slutar kl. 13.00 dag tre, vi jobbar även på kvällen under träffarna.

Förhållningssätt:

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning. Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.

Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.

Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.

Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.

Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.

Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.

Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.vaddo.fhsk.se/kurser/socialpedagog-distans/