Humanistisk socialpedagog 2 år – Distans

Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning Väddö folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  1 november
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Utbildningen Humanistisk socialpedagog är eftergymnasial och tvåårig. Den riktar sig till dig som idag jobbar inom socialt förändringsarbete och som har minst ett års erfarenhet från yrkesområdet.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet, minst ett års erfarenhet från yrkesområdet, personligt brev samt pågående arbete inom socialt förändringsarbete. Skolan bedömer den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 4 jan 2023

Träffar:
18 obligatoriska träffar

Kostnader: Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1 450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag ett till tre). Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 630 kr per träff.

Kontakt: Bragi Olafsson

Telefon: 070-573 33 73

E-post:
bragi.olafsson@vaddo.fhsk.se

För dig som jobbar med socialt förändringsarbete

Många arbetsplatser som arbetar med behandling eller annan form av socialt förändringsarbete har idag personal med reell kompetens, men som saknar den grundutbildning vilken efterfrågas av många arbetsgivare som vill höja kvaliteten i det sociala arbetet. Alla studerande läser alla ämnen, och vi validerar de studerandes kunskaper fortlöpande. Utbildningen ger erforderlig kompetens för vad som krävs i yrkeslivet utifrån Socialstyrelsens rekommendation om kompetenskrav.

Distansutbildning med fysiska träffar

Utbildningen är på distans med 18 fysiska träffar förlagda till Väddö folkhögskola på Väddö. Träffarna består av tre vardagar. Varje träff startar med lunch kl. 12.00 dag ett och slutar kl. 13.00 dag tre. Vid träffarna ingår även studier på kvällarna.

Datum för kursträffar, första året

Vårterminen 2023
16–18 januari
13–15 februari
13–15 mars
17–19 april
15–17 maj

Datum för kursträffar under höstterminen 2023 annonseras vid ett senare tillfälle.

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna i socialt förändringsarbete.

Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett förändringsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning.

Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

Antagningskrav och urval

Du som söker till utbildningen behöver uppfylla vissa antagningskrav. Du måste ha

 • grundläggande behörighet
 • minst ett års erfarenhet från yrkesområdet
 • skrivit ett personligt brev och bifogat det till din ansökan
 • ett pågående arbete inom socialt förändringsarbete.

Dessa krav ligger sedan till grund för vår bedömning av dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Vi som antar till utbildningen gör en samlad bedömning utifrån formell kompetens, dina erfarenheter och motivation samt motiv till att gå utbildningen. Vi använder oss av positiv urvalsmetod och därför finns inga avslagsmotiv att redovisa.

Ansök senast 1 november

Du skickar in din ansökan digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Du skickas dit automatiskt när du klickar på ansökningslänken. På Schoolsoft loggar du in (eller skapar ett personligt konto, om du inte redan har ett) och fyller i ansökan enligt anvisningarna på skärmen.

Utöver tidigare intyg/betyg behöver du inkludera ett personligt brev i din ansökan. I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du söker till utbildningen. Du ska även bifoga ett personbevis för studier, det beställer du själv från Skatteverkets hemsida.

Efter att du har skickat in din ansökan kan du själv logga in på Schoolsoft för att kolla din ansökans status, det vill säga om du har blivit antagen eller inte samt om du står som reserv. Ett formellt antagningsbesked kommer även att skickas till din registrerade e-postadress efter sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan senast den 1 november.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna:

 • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
 • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
 • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
 • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
 • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
 • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
 • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

Det är innehållet i den tvååriga eftergymnasiala utbildningen humanistisk socialpedagog som ligger till grund för denna distansutbildning. Läs mer om utbildningen här (PDF, 517 KB). Kursen LIA (lära i arbetslivet) ingår inte, eftersom den studerande förväntas ha ett pågående arbete inom socialt förändringsarbete under studietiden.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
http://www.vaddo.fhsk.se/kurser/socialpedagog-distans/

Väddö folkhögskola

Väddö folkhögskola är Stockholms läns äldsta folkhögskola och har sedan starten 1879 varit en mötesplats för utbildning och personlig utveckling, samarbeten och gemenskap. 

Skolan profilerar sig mot utbildningar inom hållbar utveckling, socialt entreprenörskap och samhällsförändring samt kultur och personlig utveckling. Skolans allmänna kurs hittar du i centrala Norrtälje.

Läs mer om skolan

Postadress:
Väddö folkhögskola
Grisslehamnsvägen 28
764 31 Väddö

Besöksadress: Grisslehamnsvägen 28, 764 31 Väddö

Telefon: 0176-528 00
E-post: info@vaddo.fhsk.se
Webbadress: http://www.vaddo.fhsk.se/