Allmän kurs Ekologisk vegetarisk matlagning - Ekovegetariskt kök

Vårdinge By folkhögskola


Ansökan stängd
Allmän kurs med inriktning Ekologisk vegetarisk matlagning. Kombinera mathantverk med teori för att läsa in grundläggande behörighet för högskolan.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: personligt brev, intervju

Kostnader: Material 500 kr/månad. Lunch 75 kr per skoldag. Internat: rumskostnad 1800 - 2800 kr/månad beroende på rumsstorlek.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Åsa Molin

Telefon: 0158-23058
E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

Allmän kurs med inriktning Ekologisk vegetarisk matlagning är ett unikt och kreativt sätt att ta sig an gymnasiestudier för att skaffa sig grundläggande behörighet till Högskola/Universitet. Praktiska, teoretiska och hantverkliga studier inom mathantverk varvas med specifika och individuellt baserade studier av gymnasiegemensamma ämnen.

Antal läsår (1-3 år) som krävs på Allmän kurs för att nå grundläggande behörighet beror på mängden av gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare studier, kursdeltagarens studieförmåga och förutsättningar samt antal läsår av tidigare studier på gymnasial nivå. En individuell studieplanering upprättas för dig vid kursstart tillsammans med utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs där dina särskilda behov, intressen och bakgrund tillgodoses. Då inriktningen Ekologisk vegetarisk matlagning studeras under 1läsår ges möjlighet att studera vid en av skolans övriga utbildningar om du ska läsa tre år för att nå grundläggande behörighet.

Specifika gymnasiegemensamma ämnen studerar du, i särskilda undervisningslokaler, tillsammans med andra deltagare på skolan som läser Allmän kurs. Lärarledda lektioner blandas med temastudier, samtal och diskussioner, projektarbete, studiebesök och enskilda inlämningsuppgifter. Upplägget bygger på ett samarbete mellan Allmän kurs och inriktningen Ekologisk vegetarisk matlagning och är en blandning mellan undervisning i grupp och individuellt arbete, där pedagogerna hjälper dig att hitta ett lämpligt och individanpassat sätt att ta dig an studierna.  

På folkhögskola utdelas inga betyg och inga poäng; Du kan alltså inte läsa upp dina gymnasiebetyg på en allmän kurs, utan du studerar de gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare eller som du har icke godkänt i. Ett behörighetsintyg med ett studieomdöme erhålls efter avslutad allmän kurs som som berättar att du nu har grundläggande behörighet och därmed kan studera vidare på Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola.  

Undervisning ges i följande gymnasiegemensamma ämnen:
Svenska 1, 2 och 3 
Engelska 5 och 6
Matematik 1a, b eller c  
Matematik 2a, b eller c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Historia 1a1

Om du har någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att dina studier behöver anpassas efter dina behov, kontakta skolan i god tid för att rådgöra om åtgärder. Utbildningen är kostnadsfri men du betalar materialavgift för inriktningen Ekologisk vegetarisk matlagning och inget extra för undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena.

Utbildningen är behörighetsgivande och berättigar till studiemedel från CSN.

Du blir kallad till intervju efter ansökan och får då träffa utbildningsansvariga lärare för både Ekologisk vegetarisk matlagning och Allmän kurs.

Information om inriktningen Ekologisk vegetarisk matlagning

http://www.vardinge.fhsk.se/utbildningar/eko-vegetariskt-koek.html

Information om grundläggande behörighet

Information om studieomdöme och behörighetsintyg

Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och har studerat på folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet.
Pablo Romero Padilla har sedan 2011 varit ämneslärare på Allmän kurs. Pablo är utbildad bio-geovetare och har studerat på folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet. På Vårdinge undervisar han bl.a. i matematik och engelska. Utöver det håller Pablo klasser i yoga och dans på skolan.
Mailadress till utbildningsansvariga lärare: kontakt@vardinge.fhsk.se

YouTube

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Uppnå grundläggande behörighet för vidare studier. Utbildningen Allmän kurs Eko-vegetariskt* kök passar både dig som vill ha en ingång till framtida arbete med mathantverk, liksom dig som redan arbetar med mat och vill fördjupa dina kunskaper när det gäller ekologiska livsmedel, lakto/ovo-vegetariska och helvegetariska måltider. Utbildningen kan ge dig underlag för vidare studier, entreprenörskap och samhällsengagemang för mer ekologisk och mer växtbaserad mat.