Allmän kurs på distans riktar sig till dig som saknar treårigt gymnasium och/eller har gymnasiegemensamma ämnen (kärnämnen) som inte är godkända.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Skriftlig ansökan, insända betyg och mailkontakt med kursansvarig.

Kostnader: Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri, men att studera på folkhögskolan kan ändå medföra vissa materiella kostnader. Skolan tar ut en materialkostnad på 500 kronor per termin som betalas innan kursstart.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 7 jan 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Åsa Molin

Telefon: 0158-23058
E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

Allmän kurs på distans riktar sig till dig som saknar fullständigt slutbetyg ifrån gymnasiet och har ett sådant livspussel eller andra omständigheter som gör det svårt att vara på plats fysiskt på skolan. Du saknar således ett eller flera av de gymnasiegemensamma ämnena för att erhålla gymnasiekompetens och har ett stort behov av att studera på distans. Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Gymnasiegemensamma ämnen:

Svenska 1, 2 och 3

Engelska 5 och 6

Matematik 1a, b eller c 

Matematik 2a, b eller c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Historia 1a1

Du studerar hemifrån och kommunicerar med lärare och med dina studiekamrater via dator. Vi använder oss av Google Classroom som  kommunikatonsverktyg. Du studerar på heltid (ca 4h/dag) och mängden ämnen du saknar ifrån gymnasiet avgör hur många terminer du behöver studera. Detta avgörs och bestäms genom samtal med läraren vid kursstart. Kursen kräver väldigt god självdisciplin och du har goda möjligheter att påverka kursens innehåll, där diskussion och reflektion står i centrum. Undervisningen på Distans - Allmän kurs innehåller studiemotiverande kurser, tvärvetenskapliga och ämnesöverskridande teman och med hållbar utveckling som en röd tråd genom kursens olika moment och teman.

Krav för antagning:

Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav:

Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar.

Du ska ha fullföljt grundskolan men ej slutfört gymnasiet d.v.s. saknar grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Du ska ha skickat in ansökan i tid samt betygskopior tillsammans med ett personligt brev där du beskriver ditt behov av distansstudier och den grundläggande behörigheten.

Du behöver vara datakunnig och ha stor datavana bakom dig för att kunna installera och hantera nya mjukvaruprogram som kursen kräver, utan teknisk support.

Du behöver även ha daglig tillgång till internet och en dator med webbkamera och inbyggd mikrofon, alternativt headset.

Du behöver också ha mycket god självdisciplin för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som till största delen baseras på självstudier.

Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen då utbildningen bygger på skriftliga instruktioner och uppgifter och inte muntliga sådana.

Kursen ger inte Svenska som andraspråk.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad som finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven.

Skolan väljer först de som har störst behov att skaffa sig grundläggande behörighet specifikt via distansstudier. Antagningsurvalet är baserat på antal saknade ämnen i gymnasiebetyg, samt konkreta behov av behörigheter och av distansstudier.

Kostnader:

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri, men att studera på folkhögskola kan ändå medföra vissa materiella kostnader. Skolan tar ut en materialkostnad på 500 kr per termin som betalas vid kursstart.

 

Kursen är en behörighetsgivande kurs.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kursdeltagaren förväntas ha uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier efter avslutad godkänd kurs. Du har stärkt din självkänsla, skaffat dig studievana och vet hur just du kan göra för att lyckas med dina framtida studier och för att utvecklas som person. Du har putsat upp dina gymnasiekunskaper eller fyllt ut det som saknades.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://vardinge.fhsk.se/allman-kurs-distans/