Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk

Vårdinge By folkhögskola


Ansökan stängd
Utbildningen Trädgård och Hantverk riktar sig till dig som under ett läsår vill utbilda dig inom ekologisk odling, trädgårdsrelaterade hantverk, konst och rörelse i en kreativ och inspirerande miljö.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personligt brev, personlig intervju på skolan fredagen den 25/10 eller lördagen den 19/10

Kostnader: Material 700 kr/månaden. Lunch 75 kr/skoldag. Internatkostnad 1800-2800 kr/månad beroende på rumsstorlek.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 feb 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Åsa Molin

Telefon: 0158-23058
E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

Vi vänder oss till dig som är intresserad av ekologisk odling, som vill lära dig om trädgård utifrån ett helhetsperspektiv och som är intresserad av att studera tillsammans med andra.  Du som vill vara med och skapa vår framtid genom ett hållbart sätt att leva, odla och bygga och som vill bli en kreativ resurs i en värld som behöver ditt engagemang.

Med utbildningen bygger du en bas för framtida studier inom yrket  eller genom projekt inom odling och trädgård, omställning och trädgårdsdesign.

Eftersom utbildningen i år fyller 15 år kan du som studerande känna dig trygg med att du får en gediget erfaren ekologisk trädgårdsutbildning. En utbildning som också spanar framåt för att erbjuda de nya kunskaper inom ekologisk odling som både du som studerande och världen behöver.

Delkurserna i utbildningen Trädgård och Hantverk är upplagda i perioder som följer odlingssäsongen. Vi börjar perioderna med en grundlig teoretisk genomgång av ämnet. Detta sker genom föreläsningar, samtal och grupparbeten. Den nödvändiga teoretiska kunskapen går därefter över i ett praktiskt övande den s.k. ”handens kunskap”. Genom det praktiska arbetet lär du känna materialet och den teoretiska kunskapen förankras på ett djupare plan.

På utbildningen Trädgård och hantverk kommer du att arbeta i studiegrupper under större delen av året. Trädgården sköts under utbildningen av deltagarna med stöd och handledning av lärarna. Det mesta av studierna och det praktiska arbetet är gemensamt och kräver god samarbetsförmåga och eget engagemang. Du behöver kunna ta egna initiativ, ha förmåga att avsluta påbörjade projekt och vilja ta ansvar. Vi arbetar löpande med grupprocesser för att skapa ett bra arbetsklimat.

Kursinnehåll:

Grönsaksodling och växtföljd - utbildningens koncentration ligger i själva odlandet. Vi gestaltar gemensamt en köksträdgård med allt vad det innebär: från planering och fröbeställningar, sådd och plantering, till skötsel, skörd och kompostering. Tillsammans ansvarar vi för odlingens skötsel och underhåll under hela odlingssäsongen.

Blomsterodling/odlingslotter - I odlingslotterna gestaltar vi konstnärligt en odling med både vackra blommor och ätbart efter ett tema. Detta för att göra egna erfarenheter och växa i kunskap. Här jobbar vi i mindre grupper och ansvarar för odlingen samt skötseln av denna under hela odlingssäsongen.

Praktik - Praktikperioderna i trädgården upptar en stor del av odlingssäsongen och görs i folkhögskolans egen trädgård. Trädgårdsutbildningen har en grönsaksodling, odlingslotter, en örtagård, en blomsterodling, växthus, frukt- och bärodlingar. På området finns också möjlighet att praktisera i flera perenna planteringar och rabatter.

Örttemaveckor – På temaveckorna får du möjlighet att träffa olika gästlärare, kunniga inom sitt specialområde.

Trädgårdsgestaltning - Utbildningen anlägger en perenn trädgård med sten, spaljéer och planteringar.

Växtkännedom - Du får en grundläggande kunskap och om perenna växter, buskar och träd. Du ritar och planerar perenna planteringar.

Beskärning av träd och buskar - I vår fruktträdgård fortsätter vi vården av träden. Du får även ympa egna fruktträd samt lära dig beskärning av buskar och rosor.

Trädgårdens hantverk - Du får prova på olika hantverk som har trädgårdstema: pil och korgflätning, arbete med mosaik, betong, och färskvirkesslöjd.

Matlagning och förädling - Vi tillvaratar örter och kryddor från odlingen, mjölksyrar grönsaker samt tillagar god vegetarisk mat av våra egna grönsaker.

Hållbart byggande - Du kommer lära dig om bland annat lera som byggmaterial och kommer tillsammans med dina kurskamrater att göra ett gemensamt arbete kring detta. Kursen hållbart byggande innehåller också intressanta studiebesök i trakten.

Permakultur och skogsträdgård - Introduktion i permakultur och skogsträdgård och praktiskt övande i trädgården. Vi fortsätter etableringen av vår perenna ätbara trädgård.

Höstgrävning och kompostering - I oktober förbereder vi inför vintern, skördar, gräver, plöjer och lägger komposter.

Botanik och växtstudier - Med teckningsblock och penna gör vi studier av vilda växter och genom den kreativa botaniken lär du känna växternas namn och uppbyggnad.

Arbete med häst i skog och mark - Du får prova på skogsarbete, harvning och plöjning med häst.

Biodling – Under några dagar lär du känna grunderna i biodling.

Färg och form - Konstnärligt övande under hösten.

Rörelse - På Trädgård och Hantverksutbildningen får du som ett regelbundet återkommande inslag arbeta med rörelse på olika sätt.

Studiebesök under året - Vi gör studiebesök på bl a Wij trädgårdar och Enköpings parker, Rosendal och Bergianska. Vi besöker också lokala odlare som Skilleby Trädgård, Speers och Trädgårdsparken vid Kulturcentrum i Järna. 

Allmän kurs

Du kan även välja att gå Allmän kurs med Trädgård och Hantverk som inriktning. Då läser du in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet. Mer information finns på Allmän kurs

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande kunskaper i Ekologisk trädgårdsskötsel samt hantverk. Förberedelse för högre studier inom området ekologisk odling och trädgård.