Ekologisk odling - distans vänder sig till dig som gått en ettårig grundutbildning inom ekologisk odling och som har tillgång till en trädgård/odlingslott under hela odlingssäsongen 2020.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 1 dec 2019

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Skriftlig ansökan, ettårig fördjupningskurs i Ekologisk odling.

Kostnader: Anmälningsavgift/materialavgift 500 kronor per termin

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 24 feb 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Åsa Molin

Telefon: 0158-23058
E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

OBS!
Ansök senast 1 dec 2019

En möjlighet för dig som vill förverkliga egna odlingsprojekt och fördjupa dig i odlandets konst enligt de ekologiska principerna. Studierna bedrivs med stöd och studiehandledning av kursledare, via internet och via litteraturstudier. För att kunna gå kursen behöver du ha minst en ettårig grundutbildning inom ekologisk odling och tillgång till egen odlingsmark.


Du behöver kunna arbeta självständigt med studieuppgifterna, ta egna beslut samt ha förmågan att avsluta påbörjade projekt inom kursen. Din kursledare handleder dig med en arbetsplan samt med uppgifter inför veckans studier.
Dagliga möten sker virtuellt i Google classroom med kursledare och övriga kurskamrater. Där redovisar ni hur studiearbetet förflutit, grupparbetar och kan ställa frågor till kursledaren. Utöver praktiska uppgifter kommer det att förekomma teoretiska skrivuppgifter där du tar hjälp av den litteraturlista som tillhandahålls av kursledaren.

Kursen är avgiftsfri förutom en anmälningsavgift/materialavgift på 500 kr per termin. Övriga kostnader för material, redskap och eventuella resor bekostas av kursdeltagaren själv.

Kursen kräver att kursdeltagaren har tillgång till:
Odlingsmark
Trädgårdsredskap
Dator med internetuppkoppling
Kamera eller annan utrustning för digital dokumentering
Litteratur enligt lista från kursledare

Ansökningsvillkor:
För att kunna delta i kursen skall kursdeltagaren ha en ettårig grundutbildning inom ekologisk odling.

Kursdeltagaren skall till exempel ha grundläggande kunskap i:
Ekologisk grönsaksodling och växtföljd.
Plantuppdragning, sådd, utplantering och skötsel av grönsaker.
Perenna planteringar, skötsel och underhåll.
Beskärning av träd och buskar.
Kompostering.

Kursen sträcker sig över 40 veckor enligt nedan:

Kursplan Ekologisk odling distans 2019

v. 8     Uppstart presentation av gruppen och de egna odlingstankarna.

v. 9     Introduktion Grönsaker.

v. 10     Grönsaksodling, hur fungerar en växtföljd? - teoretiskt

v. 11   Planering av vårens odlingar, vad vill jag odla? Uppmätning av     odlingsbäddar.

v. 12   Planering av vårens odlingar, att göra en ritning och så-plan.

v. 13   Detaljplanering, beräkning av fröer

v. 14   Förberedelse för sådd- praktiskt

v. 15   Påsklov  

v. 16   Sådd- praktiskt och teoretiskt

v. 17   Sjukdomar och skadedjur, att känna igen och förebygga

v. 18   Iordningställande av odlingsbäddar. Metoder och variationer -praktik

v. 19   Direktsådd på friland- praktik i odlingarna

v. 20   Direktsådd på friland- praktik i odlingarna

v. 21   Utplantering- praktik i odlingarna

v. 22   Utplantering- praktik i odlingarna

v. 23   Försommarens örter

v. 24   Försommarens örter praktiskt och teoretiskt

v. 25   Skötsel av odlingarna, praktik

v. 26   Skötsel av odlingarna, praktik

v. 27- 30 Sommaruppehåll

v. 31   Redovisning av sommarpraktiken. Frågor och funderingar.

v. 32   Trädbeskärning teoretiskt och praktiskt

v. 33   Trädbeskärning teoretiskt och praktiskt

v. 34   Skörd, lagring och fröer- praktiskt

v. 35   Skörd, lagring och fröer- teoretiskt

v. 36   Gestaltning av trädgårdsrummet - Teoretiskt

v. 37   Permakultur, vad är det?

v. 38   Permakultur och skogsträdgård, fördjupning

v. 39   Beskärning av buskar

v. 40   Plantering av lökväxter

v. 41   Växtkännedom, planera med perenna växter - teoretisk

v. 42   Växtkännedom, träd och buskar - teoretisk

v. 43   In-vintring av trädgården- praktiskt

v. 44   Kompostering- praktiskt

v. 45   Kompostering- teoretiskt

v. 46   Planering framåt, min trädgård- teoretiskt

v. 47-50   Slutdokumentation och sammanställning av odlingsåret

v. 51   Avslutning och redovisning

Länk till kursen på skolans webbplats
http://vardinge.fhsk.se/ekologisk-odling-distans/