Allmän kurs distans heltid

Ansökan stängd

Allmän kurs distans heltid

Vårdinge folkhögskola

Ansökan stängd

Högskoleförberedande utbildning

 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Fullständig ansökan

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du betalar för är material. Extra kostnader kan tillkomma i samband med undervisningen. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Skolan tar ut en anmälningsavgift/materialkostnad på 500 kr/läsår som betalas

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 30 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Åsa Molin

Telefon: 0158-23058
E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se


Allmän kurs på distans riktar sig till dig som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasiet och har ett sådant livspussel eller andra omständigheter och förutsättningar som gör det svårt att vara på plats fysiskt på skolan. Du saknar således ett eller flera av de gymnasiegemensamma ämnena för att erhålla högskolebehörighet och har ett stort behov av att studera på distans. Godkänd kurs ger grundläggande behörighet samt särskild behörighet i vissa ämnen till Högskola/Universitet och Yrkeshögskola. På utbildningen kommer du att skaffa dig studievana, putsa upp dina gymnasiekunskaper eller fylla ut det som saknas och samtidigt få inblick i miljöfrågor och hållbar utveckling.

Innehåll och upplägg

Du studerar hemifrån på heltid och kommunicerar med lärare och med dina studiekamrater via Google for Education. En individuell studieplan upprättas för dig vid kursstart tillsammans med utbildningsansvarig lärare där dina behov och förutsättningar tas tillvara på. Hur många läsår (1-3 år) som krävs för att nå grundläggande behörighet grundas på mängden av gymnasiegemensamma ämnen som du saknar samt antal läsår från tidigare studier på gymnasial nivå* men också på din egen studieförmåga. Kursen kräver mycket självdisciplin och det finns goda möjligheter för dig att påverka, utforma och ta mer ansvar för din egen utbildning som bygger på ett aktivt deltagande från dig som kursdeltagare. Diskussion och reflektion kring det som studeras står i centrum och ett tvärvetenskapligt angreppssätt på hållbar utveckling präglar hela utbildningen. Utöver din studieplan innehåller kursen bl.a. studiemotiverande inslag och introduktion till studieteknik, samtal om hälsa och stresshantering, fördjupning i FNs Globala Målen och i de Mänskliga Rättigheterna, moment i källkritik och förberedelse inför högskoleprovet.

På folkhögskola utdelas inga betyg och inga poäng**. Du kan alltså inte läsa upp dina gymnasiebetyg på Allmän kurs, utan du studerar de gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare eller som du har icke godkänt i. Du får ett behörighetsintyg med ett studieomdöme efter godkänd avslutad Allmän kurs som berättar att du nu har erhållit grundläggande behörighet och därmed kan studera vidare på Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola.  

Undervisning ges i följande gymnasiegemensamma ämnen:

 • Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Matematik 2a, b eller c
 • Historia 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religion 1

Krav för antagning:

 • Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar.
 • Du ska ha fullföljt grundskolan men ej slutfört gymnasiet d.v.s. saknar grundläggande behörighet för Universitets- och Högskolestudier.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid samt betygskopior tillsammans med ett personligt brev där du beskriver ditt behov av distansstudier och den grundläggande behörigheten.
 • Du behöver vara datakunnig och ha stor datavana bakom dig för att kunna installera och hantera nya mjukvaruprogram som kursen kräver, utan teknisk support.
 • Du behöver även ha daglig tillgång till internet och en dator med webbkamera och inbyggd mikrofon, alternativt headset.
 • Du behöver ha god självdisciplin för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som till största delen baseras på självstudier.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen då utbildningen bygger på skriftliga instruktioner och uppgifter och inte muntliga sådana.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad som finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som har störst behov att skaffa sig grundläggande behörighet specifikt via distansstudier. Antagningsurvalet är baserat på antal saknade ämnen i gymnasiebetyg, samt konkreta behov av behörigheter och av distansstudier.

Kursen är en behörighetsgivande kurs.

Information om grundläggande behörighet.

**Information om studieomdöme och behörighetsintyg.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursdeltagaren förväntas ha uppnått grundläggande behörighet (och särskild behörighet i vissa ämnen) för högskolestudier efter avslutad godkänd kurs. Du har stärkt din självkänsla, skaffat dig studievana och vet hur just du kan göra för att lyckas med dina framtida studier och för att utvecklas som person. Du har putsat upp dina gymnasiekunskaper eller fyllt ut det som saknades och samtidigt skaffat dig fördjupade kunskaper i miljöfrågor och hållbar utveckling. 

 

 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://vardinge.fhsk.se/allman-kurs-distans/