Allmän kurs Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk

Ansök nu

Allmän kurs Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk

Vårdinge folkhögskola


Ansökan stängd
På Allmän kurs inriktning Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk kan du som inte har grundläggande behörighet läsa in de ämnen som du saknar samtidigt som du studerar Ekologisk odling.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personligt brev, personlig intervju på skolan fredagen den 23/10 eller lördagen den 7/11

Kostnader: Material 700 kr/månad. Lunch 75 kr/skoldag. Rumskostnad 1800-2800 kr/månad beroende på rumsstorlek.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 feb 2021 - 24 dec 2021

Kontakt:
Åsa Molin

Telefon: 0158-23058
E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

Allmän kurs med inriktning Ekologisk odling är ett unikt och kreativt sätt att ta sig an gymnasiestudier för att skaffa sig grundläggande behörighet till Högskola/Universitet. Praktiska, teoretiska och hantverkliga studier inom odling och trädgård, hantverk, omställning och trädgårdsdesign varvas med specifika och individuellt baserade studier av gymnasiegemensamma ämnen.

Antal läsår (1-3 år) som krävs på Allmän kurs för att nå grundläggande behörighet grundas på mängden av gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare studier, kursdeltagarens studieförmåga och förutsättningar samt antal läsår av tidigare studier på gymnasial nivå. En individuell studieplanering upprättas för dig vid kursstart tillsammans med utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs där dina särskilda behov, intressen och bakgrund tillgodoses. Då inriktningen Ekologisk odling - Trädgård & Hantverk studeras under 1 läsår ges möjlighet att studera vid en av skolans övriga utbildningar om du ska läsa två eller tre år för att nå grundläggande behörighet.

Specifika gymnasiegemensamma ämnen studerar du, i särskilda undervisningslokaler, tillsammans med andra deltagare på skolan som läser Allmän kurs. Lärarledda lektioner blandas med temastudier, samtal och diskussioner, projektarbete, studiebesök och enskilda inlämningsuppgifter. Upplägget bygger på ett samarbete mellan Allmän kurs och inriktningen Ekologisk odling och är en blandning mellan undervisning i grupp och individuellt arbete, där pedagogerna hjälper dig att hitta ett lämpligt och individanpassat sätt att ta dig an studierna.  


På folkhögskola utdelas inga betyg och inga poäng; Du kan alltså inte läsa upp dina gymnasiebetyg på en allmän kurs, utan du studerar de gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare eller som du har icke godkänt i. Ett behörighetsintyg med ett studieomdöme erhålls efter avslutad allmän kurs som som berättar att du nu har grundläggande behörighet och därmed kan studera vidare på Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola.  

Undervisning ges i följande gymnasiegemensamma ämnen:

Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1a, b eller c  
Matematik 2a, b eller c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Historia 1a1

Om du har någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att dina studier behöver anpassas efter dina behov, kontakta skolan i god tid för att rådgöra om åtgärder.

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar materialavgift för inriktningen Ekologisk odling - Trädgård & Hantverk och inget extra för undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena.

Utbildningen är behörighetsgivande och berättigar till studiemedel från CSN.

Du blir kallad till intervju efter ansökan och får då träffa utbildningsansvariga lärare för både Ekologisk odling och Allmän kurs.

Information om inriktningen Ekologisk odling - Trädgård & Hantverk

Information om grundläggande behörighet

Information om studieomdöme och behörighetsintyg


Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och har studerat på folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet.

Pablo Romero Padilla har sedan 2011 varit ämneslärare på Allmän kurs. Pablo är utbildad bio-geovetare och har studerat på folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet. På Vårdinge undervisar han bl.a. i matematik och engelska. Utöver det håller Pablo klasser i yoga och dans på skolan.
Malin Grumstedt är keramiker och hantverkspedagog samt ämneslärare i kurserna i svenska och har studerat på folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi och biologi och har en magisterexamen i toxikologi. 

Torun Vikingsson och Karin Olsson är utbildningsansvariga på inriktningen Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk.

 Mailadress till utbildningsansvarig lärare: kontakt@vardinge.fhsk.se

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande behörighet för högre studier och ekologisk trädgårdskunskap för högre studier.