Ekologisk biodling - distans

Ansökan stängd

Ekologisk biodling - distans

Vårdinge folkhögskola

Ansökan stängd

Vill du skaffa bin och lära dig mer om hur man sköter dem?

 

Det här är en biodlingsutbildning för dig som vill ta hand om bin med ekologiska metoder.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
2 obligatoriska träffar

Studietakt: 25%

Längd: 24 veckor

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personligt brev och intervju.

Kostnader: Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri, men att studera på folkhögskolan kan ändå medföra vissa materiella kostnader. Skolan tar ut en bekräftelse- och materialavgift på 500 kronor per läsår som betalas innan kursstart.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 4 okt 2021 - 22 apr 2022

Kontakt:
Åsa Molin

Telefon: 0158 23058
E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se


Fler kurser inom:

Syfte

Målet med kursen är att kursdeltagaren vid genomförd kurs teoretiskt ska känna till: Binas årsrytm, samt arbetsmetoder och tidpunkter då man bör vara vid samhället. Arbetssätt, utrustning och samhällets uppbyggnad. Bästa nektar- och pollenväxter samt deras blomningstid. Arbetsmetoder för att ta honungen från samhället och slungning. Hur man tar hand om honungen och har kännedom om andra biprodukter. Etik och skyldigheter som gäller vid biodling i Sverige.

Innehåll och upplägg

Utbildningen startar vecka 40 och slutar vecka 16. Undervisningen bedrivs på distans via Google Classroom. Det kommer att vara två obligatoriska träffar, en dag vid uppstart av kurs och två dagar i april. Studietakten är 25%.

Under utbildningen går läraren igenom själva bisamhället, vilka olika bin som finns och vilken utrustning du behöver för att starta upp. Du får också veta vad som gäller för biodling i Sverige, etik och skyldigheter. Biskötsel över året gås igenom och du får information om bisjukdomar, nektarflöde och pollinering. Till slut tar vi även upp honung, hur den ”skördas”, slungas och behandlas, samt information om andra biprodukter.” Målet med utbildningen är att deltagarna efter avslutad utbildning skall komma igång med biodling till sommaren 2022.

Kursinnehåll biskötsel: 

  • Biskötsel i Sverige – vad behövs för att börja
  • Bisamhället
  • Binas biologi, biraser
  • Bikupor och utrustning
  • Biskötsel genom året vår, sommar, höst
  • Bisjukdomar
  • Nektarflöde och pollinering
  • Honung och andra produkter
  • Honung – slungning och behandling – skötsel av biredskap
  • Besök vid kursledarens bikupor och vid gynnsamt väder även öppning/visning av kuporna.

Förutsättningar

Du behöver inga förkunskaper, men en dator med internetuppkoppling och en kamera eller annan utrustning för digital dokumentering. Du behöver befinna dig i landet för att kunna delta i den här kursen.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vid avslutad kurs har deltagaren teoretisk kunskap för att starta upp en egen kupa.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://vardinge.fhsk.se/ekologisk-biodling/