Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk

Profilkurs Vårdinge folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs
Utbildningen Trädgård och Hantverk riktar sig till dig som under ett läsår vill utbilda dig inom ekologisk odling, trädgårdsrelaterade hantverk, konst och rörelse i en kreativ och inspirerande miljö.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Fullständig ansökan

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 feb 2022 - 23 dec 2022

Kostnader: Material 700 kr/månaden. Lunch 75 kr/skoldag. Internatkostnad 1800-2800 kr/månad beroende på rumsstorlek.

Kontakt: Åsa Molin

Telefon: 0158-23058

E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

Vi vänder oss till dig som är intresserad av ekologisk odling, som vill lära dig om trädgård utifrån ett helhetsperspektiv och som är intresserad av att studera tillsammans med andra.  Du som vill vara med och skapa vår framtid genom ett hållbart sätt att leva, odla och bygga och som vill bli en kreativ resurs i en värld som behöver ditt engagemang.

Med utbildningen bygger du en bas för framtida studier inom yrket  eller genom projekt inom odling och trädgård, omställning och trädgårdsdesign.

Eftersom utbildningen i år fyller 17 år kan du som studerande känna dig trygg med att du får en gediget erfaren ekologisk trädgårdsutbildning. En utbildning som också spanar in i framtiden för att erbjuda de nya kunskaper inom ekologisk odling som både du som studerande och världen behöver.

Delkurserna i utbildningen Trädgård och Hantverk är upplagda i perioder som följer odlingssäsongen. Vi börjar perioderna med en grundlig teoretisk genomgång av ämnet. Detta sker genom föreläsningar, samtal och grupparbeten. Den nödvändiga teoretiska kunskapen går därefter över i ett praktiskt övande den s.k. ”handens kunskap”. Genom det praktiska arbetet lär du känna materialet och den teoretiska kunskapen förankras på ett djupare plan.

På utbildningen Trädgård och hantverk kommer du att arbeta i studiegrupper under större delen av året. Trädgården sköts under utbildningen av deltagarna med stöd och handledning av lärarna. Det mesta av studierna och det praktiska arbetet är gemensamt och kräver god samarbetsförmåga och eget engagemang. Du behöver kunna ta egna initiativ, ha förmåga att avsluta påbörjade projekt och vilja ta ansvar. Vi arbetar löpande med grupprocesser för att skapa ett bra arbetsklimat.

Kursinnehåll:

Grönsaksodling och växtföljd – Utbildningens koncentration ligger i själva odlandet. Vi gestaltar gemensamt en köksträdgård med allt vad det innebär: från planering och fröbeställningar, sådd och plantering till skötsel, skörd och kompostering. Tillsammans ansvarar vi för odlingens skötsel och underhåll under hela odlingssäsongen.

Kreativa odlingslotter – I odlingslotterna gestaltar vi konstnärligt en ettårig odling med både blommor och ätbart efter ett tema.  Här jobbar vi i mindre grupper som ansvarar för odlingen samt skötseln av denna under hela odlingssäsongen.

Praktik – Praktikperioderna i trädgården upptar en stor del av odlingssäsongen och görs i folkhögskolans egen trädgård. Trädgårdsutbildningen har en grönsaksodling, odlingslotter, en örtagård, en blomsterodling, växthus och frukt och bärodlingar. På området finns också möjlighet att praktisera i flera perenna planteringar och rabatter.

Örttemaveckor – På temaveckorna får du möjlighet att träffa olika gästlärare, kunniga inom sitt specialområde. I trädgården finns en örtträdgård där vi kan samla odlade örter. Du kommer även få delta i växtvandringar där vi fördjupar oss i användandet av ätbara växter i det vilda.

Trädgårdsgestaltning – Under delkursen får du vara delaktig i en process hur en perenn del av trädgården kan anläggas. Vad behöver vi tänka på för att skapa en hållbar plats? Vi använder flerårigt växtmaterial och andra material som sten, jord, trä.

Grundläggande ekologi – Under ekologikursen fördjupar vi oss i växternas uppbyggnad, deras fascinerande egenskaper och symbioser. Vilka roller som växter spelar i ekosystemen. Vi kommer också titta närmare på jorden vi odlar i.

Förändringsarbete kopplat till odling och trädgård – Delkursen ger en inblick i hur trädgård och odling kan användas hälsofrämjande och i sociala projekt. Vad trädgård och odling spelar för roll i förändringsarbetet och hur vi praktiskt kan gå tillväga för att möjliggöra fler initiativ. Vi besöker under året någon eller några aktuella aktiva trädgårdar. Du ges även tid att undersöka vad som händer glokalt och kan utforska och börja förverkliga egna idéer och projekt.

Botanik och växtstudier – Med teckningsblock och penna gör vi studier av vilda växter och genom den kreativa botaniken lär du känna växternas namn och uppbyggnad.

Växtkännedom – Du får en grundläggande kunskap och om perenna växter, buskar och träd. Du ritar och planerar perenna planteringar.

Beskärning av träd och buskar – I vår fruktträdgård fortsätter vi vården av träden. Du får även ympa egna fruktträd samt lära dig beskärning av buskar och rosor.

Trädgårdens hantverk – Du får prova på olika hantverk som har trädgårdstema: pil och korgflätning, arbete med mosaik, betong och färskvirkesslöjd.

Förädlingsvecka  Vi tillvaratar örter och kryddor från odlingen, mjölksyrar och förädlar våra egna grönsaker från årets köksträdgård.

Hållbart byggande – Du kommer lära dig om bland annat lera som byggmaterial och tillsammans med dina kurskamrater göra ett gemensamt arbete kring detta. Kursen innehåller också intressanta studiebesök i trakten.

Permakultur och skogsträdgård – Introduktion i permakultur och skogsträdgård och praktiskt övande i trädgården. Vi fortsätter etableringen av vår perenna ätbara trädgård.

Höstgrävning och kompostering – I oktober förbereder vi inför vintern. Vi skördar, gräver, plöjer och lägger komposter.

Arbete med häst i skog och mark – Du får prova på skogsarbete, harvning och plöjning med häst.

Biodling – Under några dagar lär du känna grunderna i biodling.

Naturens formspråk – Konstnärligt övande under hösten.

Rörelse – I Trädgård- och Hantverksutbildningen finns ett regelbundet återkommande inslag med rörelse på olika sätt. Under året löper rörelselektionen som en möjlighet att skapa närvaro och kontakt med dig själv och med gruppen. Du behöver ingen förkunskap, undervisningen utgår ifrån nuet, vem du är och hur gruppen är.

Studiebesök under året  Vi gör studiebesök i parker och trädgårdar i närområdet. Vi åker till lokala odlare som till exempel Skilleby Trädgård, Under tallarna, Uppmälby gård, Trädgårdsparken, Kulturcentrum i Järna.

Allmän kurs

Du kan även välja att gå Allmän kurs med Trädgård och Hantverk som inriktning. Då läser du in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet. Mer information finns på Allmän kurs

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande kunskaper i Ekologisk trädgårdsskötsel samt hantverk. Förberedelse för högre studier inom området ekologisk odling och trädgård.

Fler kurser inom: Odling Växtkunskap Planering Odling

Vårdinge folkhögskola

Vårdinge folkhögskola med utbildningar inom Konst, Konsthantverk, Mathantverk och Ekologisk odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Vårdinge folkhögskola
Edesta 90
15396 Mölnbo

Besöksadress: Edesta 90, 153 96 Mölnbo

Telefon: 0158-230 58
E-post: kontakt@vardinge.fhsk.se
Webbadress: http://www.vardinge.fhsk.se/