Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk

Profilkurs Vårdinge folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs
Utbildningen Trädgård och Hantverk riktar sig till dig som under ett läsår vill utbilda dig inom ekologisk odling, trädgårdsrelaterade hantverk, konst och rörelse i en kreativ och inspirerande miljö.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Fullständig ansökan

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 feb 2022 - 23 dec 2022

Kostnader: Material 700 kr/månaden. Lunch 75 kr/skoldag. Internatkostnad 1800-2800 kr/månad beroende på rumsstorlek.

Kontakt: Åsa Molin

Telefon: 0158-23058

E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

Du vill lära om trädgård utifrån ett helhetsperspektiv och är intresserad av att studera tillsammans med andra. Vara med och skapa framtiden genom ett hållbart sätt att leva, odla och bygga och bli en kreativ resurs i en värld som behöver ditt engagemang.

Bygg en bas för framtida studier inom yrket eller genom projekt inom odling och trädgård, omställning och trädgårdsdesign.

På den 17 år gamla utbildningen kan du som studerande känna dig trygg med att du får en gediget erfaren ekologisk trädgårdsutbildning. En utbildning som spanar in i framtiden för att erbjuda de nya kunskaper inom ekologisk odling som både du och världen behöver.

Utbildningen följer odlingssäsongen. Vi börjar med en grundlig teoretisk genomgång av ämnet, genom föreläsningar, samtal och grupparbeten. Det går därefter över i ett praktiskt övande, ”handens kunskap”. Lär känna materialet och den teoretiska kunskapen förankras på ett djupare plan.

Under utbildningen arbetar du i studiegrupper. Trädgården sköts av deltagarna med stöd och handledning av lärarna. Det mesta av studierna och arbetet är gemensamt och kräver god samarbetsförmåga och eget engagemang. Du tar egna initiativ, har förmåga att avsluta påbörjade projekt och vill ta ansvar. Vi arbetar löpande med grupprocesser för att skapa ett bra arbetsklimat.

Innehåll

Grönsaksodling och växtföljd
Utbildningens koncentration ligger i odlandet. Vi gestaltar en köksträdgård med allt vad det innebär: från planering och fröbeställningar, sådd och plantering till skötsel, skörd och kompostering. Tillsammans ansvarar vi för odlingens skötsel och underhåll under hela säsongen.

Kreativa odlingslotter 
I odlingslotterna gestaltar vi konstnärligt en ettårig odling med både blommor och ätbart efter ett tema. Mindre grupper ansvarar för odling samt skötsel av denna under hela säsongen.

Praktik
Praktiken upptar en stor del av säsongen och görs i skolans trädgård. Trädgårdsutbildningen har en grönsaksodling, odlingslotter, en örtagård, en blomsterodling, växthus och frukt och bärodlingar. Möjlighet att praktisera i flera perenna planteringar och rabatter.

Örttemaveckor 
Möjlighet att träffa olika gästlärare, kunniga i sitt specialområde. I trädgården finns en örtträdgård för att samla odlade örter. Delta i växtvandringar där vi fördjupar oss i användandet av ätbara växter i det vilda.

Trädgårdsgestaltning 
Var delaktig i en process hur en perenn del av trädgården kan anläggas. Vad behöver vi tänka på för att skapa en hållbar plats? Vi använder flerårigt växtmaterial och andra material som sten, jord, trä.

Grundläggande ekologi 
Vi fördjupar oss i växternas uppbyggnad, deras fascinerande egenskaper och symbioser. Vilka roller som växter spelar i ekosystemen. Vi tittar också närmare på jorden vi odlar i.

Förändringsarbete kopplat till odling och trädgård
En inblick i hur trädgård och odling kan användas hälsofrämjande och i sociala projekt. Vad spelar det för roll i förändringsarbetet och hur kan vi praktiskt kan gå tillväga för att möjliggöra fler initiativ. Vi besöker under året aktuella aktiva trädgårdar. Du ges tid att undersöka vad som händer glokalt och kan utforska och börja förverkliga egna idéer och projekt.

Botanik och växtstudier
Med teckningsblock och penna gör vi studier av vilda växter. Genom den kreativa botaniken lär du känna växternas namn och uppbyggnad.

Växtkännedom
Få en grundläggande kunskap om perenna växter, buskar och träd. Du ritar och planerar perenna planteringar.

Beskärning av träd och buskar
I fruktträdgården fortsätter vi vården av träden. Du får ympa egna fruktträd samt lära dig beskärning av buskar och rosor.

Trädgårdens hantverk
Prova olika hantverk som har trädgårdstema: pil och korgflätning, arbete med mosaik, betong och färskvirkesslöjd.

Förädlingsvecka
Vi tillvaratar örter och kryddor från odlingen. Mjölksyrar och förädlar våra egna grönsaker från årets köksträdgård.

Hållbart byggande
Lär dig om bland annat lera som byggmaterial och tgör ett arbete kring detta tillsammans med dina kurskamrater. Kursen innehåller intressanta studiebesök i trakten.

Permakultur och skogsträdgård
Intro till permakultur och skogsträdgård och praktiskt övande i trädgården. Vi etablerar vår perenna ätbara trädgård.

Höstgrävning och kompostering
I oktober förbereder vi inför vintern. Vi skördar, gräver, plöjer, lägger komposter.

Arbete med häst i skog och mark
Prova på skogsarbete, harvning och plöjning med häst.

Biodling
Lär känna grunderna i biodling.

Naturens formspråk
Konstnärligt övande.

Rörelse
Under året löper rörelselektionen som en möjlighet att skapa närvaro och kontakt med dig själv och gruppen. Vi utgår ifrån nuet, vem du är och hur gruppen är.

Studiebesök
Studiebesök i parker och trädgårdar i närområdet. Vi åker till lokala odlare, exempelvis Skilleby Trädgård, Under tallarna, Uppmälby gård, Trädgårdsparken, Kulturcentrum i Järna.

Allmän kurs

Du kan välja att gå Allmän kurs med Trädgård och Hantverk som inriktning. Då läser du in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande kunskaper i Ekologisk trädgårdsskötsel samt hantverk. Förberedelse för högre studier inom området ekologisk odling och trädgård.

Fler kurser inom: Odling Växtkunskap Planering Odling

Vårdinge folkhögskola

Vårdinge folkhögskola med utbildningar inom Konst, Konsthantverk, Mathantverk och Ekologisk odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Vårdinge folkhögskola
Edesta 90
15396 Mölnbo

Besöksadress: Edesta 90, 153 96 Mölnbo

Telefon: 0158-230 58
E-post: kontakt@vardinge.fhsk.se
Webbadress: http://www.vardinge.fhsk.se/

Jag är så glad och stolt att jag tog steget

Monika Nordenbrand arbetade som sjuksköterska inom barnsjukvården i 25 år. Men efter att ha blivit sjuk i utmattning och sagt upp sig från sitt arbete, bytte hon sjukhuskorridorerna mot fjällvyer, friluftsliv och folkhögskola.

Läs hela artikeln