Allmän kurs Keramik

Ansökan stängd
Skola:
Vårdinge folkhögskola
Plats:
Mölnbo - Stockholms län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Fullständig ansökan

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 28 aug 2023 - 7 jun 2024

Kostnader: Material 1400 kr/månad. Lunch 90 kr per skoldag. Internat: rumskostnad 2100 - 3100 kr/månad beroende på rumsstorlek. Administrativ avgift på 500 kr/läsår.

Kontakt: Åsa Molin

Telefon: 0158-23058

E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

Utbildningen riktar sig till dig som söker ett kreativt sätt att läsa in din grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola samtidigt som du får en grundläggande utbildning i Keramik.

Praktiska, teoretiska och hantverkliga studier inom formgivning, konst, keramiska material, arbetssätt och processer varvas med studier av gymnasiegemensamma ämnen.

Upplägg

Folkhögskolan är en egen och unik skolform som baseras på frivillighet och frihet vilket samtidigt innebär stort personligt ansvar. Du är själv med och påverkar din utbildning och hela skolformen bygger på ett aktivt deltagande från dig som deltagare. Samtalet och dialogen mellan dig som deltagare, gruppen och lärarna är en av grundpelarna i folkhögskolans grundidé och pedagogik och det sociala samspelet ger en bra grund för lärande och nyfikenhet. Under två till tre dagar varje vecka lämnar du din atelje eller verkstad och studerar då specifikt de gymnasiegemensamma ämnena (se innehåll nedan). Detta gör du i särskilda undervisningslokaler anpassade för teoretiska studier, tillsammans med andra deltagare på skolan som också studerar Allmän kurs fast med andra inriktningar. Lärarledda lektioner och enskilda uppgifter i de gymnasiegemensamma ämnena blandas med temastudier, föreläsningar, studiebesök, projektarbete och förberedelser inför högre studier som t.ex. övning inför högskoleprovet och handledning i studieteknik. Under läsåret har du också tillgång till enskilda samtal med skolans studie- och yrkesvägledare. 

Innehåll

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 

 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

 • Engelska 5 

 • Engelska 6

 • Matematik 1a, b eller c

 • Religionskunskap 1

 • Samhällskunskap 1a1

 • Naturkunskap 1a1

 • Historia 1a1

Grundläggande behörighet på folkhögskola

På folkhögskola utdelas inga betyg och inga gymnasiepoäng eller meritvärde. Du kan alltså inte läsa upp dina gymnasiebetyg på Allmän kurs, utan du studerar de gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare eller som du har icke godkänt i. Du får ett behörighetsintyg med ett studieomdöme efter godkänd avslutad Allmän kurs som berättar att du nu har erhållit grundläggande behörighet och därmed kan studera vidare på Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola. 

Antal läsår (1–3 år) som krävs på Allmän kurs för att nå grundläggande behörighet grundas på mängden av gymnasiegemensamma ämnen som du saknar sedan tidigare studier samt på antal läsår på gymnasial nivå. En individuell studieplanering upprättas för dig vid kursstart tillsammans med utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Studieplanen tar hänsyn till dina särskilda behov och förutsättningar såväl som dina erfarenheter och förkunskaper och studiernas längd påverkas också av din egen studieförmåga. 

Övrig information

Om du har någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att dina studier behöver anpassas efter dina behov; kontakta skolan i god tid för att rådgöra om åtgärder. Utbildningen är kostnadsfri men du betalar en materialavgift och står själv för kostnader i samband med studieresor. Utbildningen är behörighetsgivande och berättigar till studiemedel från CSN.

Du som har fått godkänt på kursen efter första studieåret kan erbjudas möjlighet, för att nå din grundläggande behörighet, att fortsätta studera någon av skolans övriga inriktningar för Allmän kurs.

Information om inriktningen Keramik

Information om grundläggande behörighet

Information om studieomdöme och behörighetsintyg

YouTube

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

 • grundläggande behörighet till universitet/högskola och/eller yrkeshögskola

 • fördjupat och utvecklat dina konstnärliga färdigheter inom området keramik

 • skaffat dig studievana och förbättrat din egen studieförmåga

 • utvecklat din sociala förmåga genom kontakten med övriga deltagare

 • vidgat din allmänbildning och fyllt i de kunskapsluckor som fattades från gymnasiet

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://vardinge.fhsk.se/allman-kurs-med-inriktning/

Vårdinge folkhögskola

Vårdinge folkhögskola med utbildningar inom Konst, Konsthantverk, Mathantverk och Ekologisk odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Vårdinge folkhögskola
Edesta 90
15396 Mölnbo

Besöksadress: Edesta 90, 153 96 Mölnbo

Telefon: 0158-230 58
E-post: kontakt@vardinge.fhsk.se
Webbadress: http://www.vardinge.fhsk.se/