Ingen plan för Hösten? Ingen panik!

Det går fortfarande att söka till flera av våra utbildningar.

På Vårdinge folkhögskola finns utbildningar inom konst, konsthantverk, mathantverk och ekologisk odling.

Idag finner vi konst och hantverk överallt i nya och spännande sammanhang. Det är ett uttryck för ett djupt grundläggande behov hos oss människor att kommunicera och tänka bild- och formmässigt i olika material och i olika sammanhang. På Vårdinge folkhögskola finns utbildningar med olika inriktning och specialitet inom områdena konst, konsthantverk, mathantverk och ekologisk odling. 

På utbildningarna får du använda beprövade och experimentella tekniker. Du får en fördjupad kunskap om material och skapandeprocesser och du får lära dig hur man arbetar hållbart. Du inspireras att koppla samtidens uttryck till gårdagens tradition. Du får upptäcka och utveckla ditt formspråk och lära dig handens och tankens samspel. Skolan arbetar aktivt för att uppnå de globala målen 2030 och utbildningarna genomsyras av miljömedvetenhet och cirkulärt tänkande.

Välkommen med din ansökan!