Advanced Music Production and Songwriting

Ansökan stängd

Advanced Music Production and Songwriting

Fryshusets folkhögskola

Ansökan stängd

Utbildningen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper inom låtskrivande och/eller musikproduktion och har tidigare erfarenheter av co-writes. Du är över 20 år och vill utveckla dig till att göra din passion för musikskapande till din profession.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Utbildningen riktar sig till dig som har dokumenterad erfarenhet som låtskrivare och producent. Du söker in med arbetsprover och personlig video samt svarar på en del frågor som vi ställer i själva ansökningsformuläret. Du måste vara minst 20 år

Kostnader: All undervisning är avgiftsfri men som studerande får du stå för vissa kostnader själv som avser inköp & underhåll av musikinstrument, viss studioutrustning, utrustning & underhåll av produktionslokaler och studio, kurslitteratur, studiematerial, samkväm

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 9 aug 2021 - 17 jun 2022

Kontakt:
Dita Kleman

Telefon:
E-post:
dita.kleman@fryshuset.se


Advanced Music Production & Songwriting är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Höstterminen startar i mitten av augusti och slutar strax före jul. Vårterminen startar i början av januari och slutar i mitten av juni. Utbildningen drivs av Fryshusets Folkhögskola och är förlagd på Fryshuset i Stockholm, Hammarby Sjöstad.

Utbildningen innehåll

Vår utbildning bygger på idén att de mjuka och hårda värdena är lika värdefulla för att göra karriär som låtskrivare och musikproducent, och är en viktig faktor för att nå framgång. Deltagarna lär sig allt från kommunikationsstilar till kompression, reflektion till reverb, sångstruktur till livsstruktur.

AMPS är helt och hållet fokuserad på co-writes. Deltagarna skriver i grupp på skarpa uppdrag som presenteras av skivbolag, musikförlag, A&R’s och managers. Dessa grupparbeten/sessions kompletteras med lektioner, föreläsningar, workshops, masterclasser, handledning, reflektion och feedback.

I den professionella utvecklingen ingår de musikaliska ämnena och musikbranschkunskap. Undervisningen är inte inriktad på att lära sig en specifik Digital Audio Workstation (DAW) eller ett specifikt tillvägagångssätt i musikbranschen. Istället fokuserar vi på kritiskt tänkande, filosofier och tekniker som kan överföras till vilket DAW som helst. Vi pratar om de olika vägarna som finns att ta inom musikbranschen. Mycket av musikbranschkunskapen sker genom möten med branschaktörer och studiebesök.

Personlig utveckling så som vi ser den ska ske på två plan: den ska utveckla de mjuka värdena – självutveckling och social kompetens – och de hårda värdena – teknisk och faktisk kunskap. I den personliga utvecklingen ingår ämnen som Prestation, Kommunikation, Time Management och Stresshantering. Vi presenterar verktyg för att jobba med egna målbilder och motivation. Med den personliga utvecklingen tror vi att vi skapar nya möjligheter för bland annat konstnärligt skapande, relationer, karriär och inre välmående.

Varje vecka skriver, arrangerar och producerar deltagarna musik. De får med sig en stor mängd kunskap, erfarenheter och portfolio av låtar i slutet av den ca nio månader långa utbildning.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Övrig info

  • Vi tar enbart in deltagare läsårsvis, dvs nästa start är augusti 2021
  • Utbildningen är CSN berättigad
  • Du kommer att få tillgång till teknik och studioutrustning på skolan
  • Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Obligatorisk närvaro under hela utbildningen. Skolan beviljar högst 10 dagar ledighet. En ledighetsansökan måste lämnas in minst 1 månad innan önskat ledighetsdatum.
  • Antagningsbesked ges i slutet av juni.