Att skriva skönlitteratur - fördjupningsår, distans (EGY)

Biskops Arnö Nordens folkhögskola


Ansökan stängd
Att skriva skönlitteratur — projektkurs vänder sig till dig som t ex har gått grundkursen, har debuterat eller är på väg att debutera som skönlitterär författare eller skribent.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymn eller motsvarande.Du kan söka som t ex tidigare har genomgått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller kursen Att skriva dramatik. Ansökan skall innehålla manus 5-10 sidor, projektbeskrivning och personligt brev, se mer info på hemsidan

Kostnader: Se kursens hemsida

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 26 maj 2021

Kontakt:
Sara Gordan

Telefon: 0171 -826 70
E-post:
sara.gordan@biskopsarno.se

Du som söker hit vill dels arbeta med ett eget skönlitterärt manus, dels vidareutveckla dina kunskaper om litteratur, litteraturteori och estetiska frågeställningar. Du är seriöst inriktad på en framtid inom det litterära fältet med kritik, tidskrifts- eller förlagsverksamhet, samt som utövande författare.

De studerande tilldelas en personlig handledare som följer manusarbetet under hela läsåret. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier kring litteratur och teori, samt fortlöpande textsamtal. Vi för också diskussioner om olika litterärt anknutna kringverksamheter, som översättning, kritik mm. Utbildningen bygger på aktivt deltagande samt självständigt skrivande och läsande.

Kursmoment
Enskild handledning
Textsamtal i helklass
Lektioner och eget arbete
Uppläsningar och evenemang
Projektarbete

Terminsdisposition

Undervisningen bedrivs i perioder på fyra dagar i månaden förlagda till Biskops-Arnö. Studiebesök i Stockholm eller Uppsala kan förekomma. Under perioderna kan man mot en kostnad bo och äta på skolans internat. Kvällsaktiviteter tillkommer ibland, liksom kursmoment på andra platser i form av enskild handledning, uppläsningar, evenemang mm.

Kursansvarig: Sara Gordan

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kursmålen är att i samtal och på egen hand fördjupa och utveckla sitt skrivande. Att pröva sin förståelse av vad det innebär att vara en skrivande person och ifrågasätta litteraturen som process och produkt. Att utveckla sin kunskap om litteratur och teori för att sätta sitt skrivande i relation till både samtida och äldre texter. Att träna sig i att tolka och förstå skrivandet i förhållande omgivande litterära, kulturella och sociala strukturer.