Att skriva kritik och essäistik, distans

Ansökan stängd

Att skriva kritik och essäistik, distans

Biskops Arnö Nordens folkhögskola

Ansökan stängd

Kursen riktar sig till dig som vill skriva och läsa kritik och essäistik. Vi tar emot ansökningar från hela Norden. Du kan skriva på svenska, norska (bokmål eller nynorska) eller danska.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Se kursens hemsida

Kostnader: Se kursens hemsida

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 27 maj 2022

Kontakt:
Kajsa Sundin

Telefon: 0171 -826 70
E-post:
Kajsa.sundin@biskopsarno.se


Fler kurser inom: Skriva , Prosa , Poesi , Manus , Dramatik , Övriga skrivarkurser

Att skriva kritik och essäistik är en tredje fristående kurs inom Författarskolan på Biskops Arnö. Kursen är främst avsedd för dig som gått grundkursen eller har andra liknande erfarenheter. Kursen går att läsa efter grundkursen, istället för fördjupningskursen, om man vill välja en sådan inriktning, eller efter fördjupningskursen, som ytterligare en fördjupning.

Kursen spänner mellan kritisk teori och dagskritik, mellan samtal om essäistiska traditioner och hantverksmässig kunskap för att skriva en god recension. Kursen adresserar också den samtida kritiska offentligheten, dess villkor och grundvalar. Utöver litteraturkritik och essäistik utforskar kursen även kritik av andra konstformer.

Att skriva kritik och essäistik  bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och skrivsätt lyfts fram och där gruppens gemensamma behov är centrala. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Kursupplägget består av läsande och samtal kring essäer, kritiktexter, enskilda författarskap, redaktionellt arbete samt publicistiska praktiker. Den innehåller också gemensamma seminarier, praktiska uppgifter och textsamtal. Du ska också skriva egna texter inom ramen för essäistik och kritik.

Kursen är en heltidsutbildning på distans bestående av fyra fysiska träffar på Biskops Arnö per termin, med undervisning på distans mellan träffarna. Kursen är studiemedelsberättigad. Kost och logi på skolans internat kan bokas för kursträffarna på ön.

Kursen startas med målsättningen att skapa en ny plats för skrivande med riktning mot en litterär offentlighet och ett fördjupat samtal om litteraturkritik och essäistik.

Lärare
Kajsa Sundin (kursansvarig),
Burcu Sahin
Martin Högström
Sara Gordan
Ida Linde och
Athena Farrokhzad

Alla lärare är verksamma författare, kritiker, essäister eller redaktörer.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen startas med målsättningen att skapa en ny plats för skrivande med riktning mot en litterär offentlighet och ett fördjupat samtal om litteraturkritik och essäistik.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.biskopsarno.se/att-skriva-kritik-och-essaistik/