Att skriva skönlitteratur - fördjupningsår, distans (EGY)

Ansökan stängd

Att skriva skönlitteratur - fördjupningsår, distans (EGY)

Biskops Arnö Nordens folkhögskola

Ansökan stängd

Fördjupningsåret vänder sig till dig som t ex har gått grundkursen och har debuterat eller är på väg att debutera som skönlitterär författare eller skribent. Kursen går på distans och är eftergymnasial.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Se kursens hemsida

Kostnader: Se kursens hemsida

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 27 maj 2022

Kontakt:
Burcu Sahin

Telefon: 0171 -826 70
E-post:
burcu.sahin@biskopsarno.se


Fler kurser inom: Skriva , Prosa , Poesi , Manus , Dramatik

Du som söker hit vill dels arbeta med ett eget skönlitterärt manus, dels vidareutveckla dina kunskaper om litteratur, litteraturteori och estetiska frågeställningar. Du är seriöst inriktad på en framtid inom det litterära fältet med kritik, tidskrifts- eller förlagsverksamhet, samt som utövande författare.

De studerande tilldelas en personlig handledare som följer manusarbetet under hela läsåret. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier kring litteratur och teori, samt fortlöpande textsamtal. Vi för också diskussioner om olika litterärt anknutna kringverksamheter, som översättning, kritik mm. Utbildningen bygger på aktivt deltagande samt självständigt skrivande och läsande.

För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning (egy), krävs treårigt gymnasium. Du kan söka om du t ex tidigare gått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller kursen Att skriva dramatik.

Kursmoment
Enskild handledning
Textsamtal i helklass
Lektioner och eget arbete
Uppläsningar och evenemang
Projektarbete

Terminsdisposition

Undervisningen bedrivs i perioder på fyra dagar i månaden förlagda till Biskops-Arnö. Studiebesök i Stockholm eller Uppsala kan förekomma. Under perioderna kan man mot en kostnad bo och äta på skolans internat. Kvällsaktiviteter tillkommer ibland, liksom kursmoment på andra platser i form av enskild handledning, uppläsningar, evenemang mm.

Kursansvarig:  Sara Gordan

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du som söker vill dels arbeta med skönlitterärt manus och vidareutveckla dina kunskaper om litteratur, litteraturteori och estetiska frågeställningar. Du är seriöst inriktad på en framtid inom det litterära fältet med kritik, tidskrifts- eller förlagsverksamhet, samt som utövande författare.