Att översätta

Profilkurs, Distanskurs Biskops Arnö Nordens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Kursen riktar sig till dig som har ett intresse för översättning som litterär praktik, konstnärlig metod och/eller redaktionellt eller ideologiskt spänningsfält. 

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Se kursens hemsida.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 15 aug 2022 - 26 maj 2023

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Kostnader: Se kursens hemsida.

Kontakt: Jennifer Hayashida

Telefon: 0171 -826 70

E-post:
jennifer.hayashida@biskopsarno.se

Kursen handlar i första hand om att sätta grundläggande frågor om översättningens former och syften i centrum, och vidare att förhålla sig experimentellt och kritiskt till konventioner inom fältet men också att sätta frågor om översättning i relation till en bredare samhällsdiskussion. Kursen har som målsättning att skapa en ny plats för översättning med riktning mot en litterär och konstnärlig offentlighet och ett fördjupat samtal om översättningens villkor och förfarande. Sökande behöver inte vara flerspråkiga men förväntas ha ett utforskande och kritiskt engagerat intresse för översättning som metod och en förståelse för kursen som ett tillfälle att närma sig översättning som en öppen fråga.

Att översätta utforskar översättning som teoretisk frågeställning och litterär/konstnärlig metod med betoning på översättning som ett nödvändigt redskap i arbetet med litteratur. Tillsammans arbetar vi litterärt och konstnärligt för att belysa översättningens estetiska, ideologiska och etiska implikationer, hur översättning aktiveras inom såväl litterära som konstnärliga praktiker, vem som får i uppgift att översätta (och varför) och för vem översättning är nödvändigt. Genomgående frågor kretsar kring hur föreställningar om frihet, godhet och kvalitet kopplas till litterär översättning, hur imperiella och koloniala synsätt präglar det som kallas “världslitteratur” samt hur översättarens och/eller läsarens/åskådarens uppgift kan utmanas.

Kursupplägget består av läsande och samtal som kretsar kring såväl teoretiska som litterära och konstnärliga texter där översättning aktualiserar, litterära och konstnärliga fallstudier i översättande metoder samt aktivt arbete med egna projekt som bearbetas i kontinuerliga textsamtal och individuella möten. Kurslitteraturen består i huvudsak av texter på svenska och engelska.

Att översätta bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och praktiker lyfts fram och där gruppens gemensamma behov är centrala. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Kursen är en heltidsutbildning på distans bestående av fysiska träffar på Biskops Arnö, med undervisning på distans mellan träffarna. Kursen är studiemedelsberättigad. Kost och logi på skolans internat kan bokas för kursträffarna på ön, se mer information under rubriken ekonomi.

Kursen innehåller gemensamma seminarier, praktiska uppgifter, individuell handledning samt text- och översättarsamtal. Under varje termin förväntas du arbeta med ett självständigt projekt med tydlig teoretisk och metodologisk förankring i kurslitteratur och gemensamma samtal.

Kursansvarig
Jennifer Hayashida

Jennifer Hayashida, född 1973 i Oakland, USA, är översättare, poet och konstnär. B.A. i American Studies från UC Berkeley och en tvärkonstnärlig M.F.A från Bard College. Parallellt med hennes omfattande praktik som översättare har hon undervisat i Asian American Studies och Creative Writing i USA och är numera doktorand i konstnärlig gestaltning på HDK-Valand, där hon bedriver det konstnärliga forskningsprojketet Feeling Translation, med fokus på översättning, rasifiering och dekolonialitet. Hon översätter i huvudsak samtida svensk och amerikansk lyrik, bl.a. Athena Farrokhzad, Iman Mohammed, Don Mee Choi och Ida Börjel.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.biskopsarno.se/langkurser/att-oversatta

Biskops Arnö Nordens folkhögskola

Biskops Arnö är Nordens Folkhögskola. Skolan bedriver kultur- och bildningsarbete och kurserna är inriktade på skönlitterärt författande, YH - Fotoskolan, dokumentärfilm, internationellt solidaritetsarbete, ekologi samt friskvård och låtskrivarkurs. Skolan ligger på en ö i skön Mälarnatur med en mängd kulturminnen, allt från medeltidshus till det unika kulturlandskapet. Skolans kök är KRAV-certifierat. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Biskops Arnö Nordens folkhögskola
Biskops-Arnövägen 30
746 93 Bålsta

Telefon: 0171-826 70
E-post: info@biskopsarno.se
Webbadress: http://www.biskopsarno.se/