Wiks folkhögskola, filial Uppsala

På Wiks filial, Uppsala folkhögskola, kan du få behörighet till högre studier genom de allmänna kurserna med samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning. Uppsala folkhögskola ligger nära Fyrisån i det expansiva området Ultuna. Miljöarbete genomsyrar Wiks folkhögskolas vardag. Skolan är anpassad för rullstolsburna.

Graffiti - Uppsala folkhögskola medverkade på Kulturnatten 2017

På Wiks folkhögskolas filial, Uppsala folkhögskola studerar man grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen. Studietiden kan variera mellan 1-4 år och erbjuder möjlighet till grundläggande behörighet och särskilda behörigheter.

På uppdrag av Arbetsförmedlingen ges också en Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) på Uppsala folkhögskola. Kursen som varar i 13 veckor ger möjlighet att söka till skolans allmänna kurs som i sin tur kan leda till behörighet för högskolestudier. SMF-kursen riktar sig till den som är arbetssökande och inte har avslutade grundskole- eller gymnasiestudier och är upp till 25 år eller är 25 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin.

Vi har en start på våren och en på hösten och ansökan görs via Arbetsförmedlingen.

Uppsala folkhögskola har även Etableringskurs för nyanlända. Det är en sex månader lång utbildning där man studerar svenska, lär sig mer om det svenska samhället och får hjälp att närma sig ett arbete.

Etableringskursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och ansökan görs via dem.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är anpassad för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Uppsala folkhögskola
751 85 Uppsala

Besöksadress:
Jan Brauners väg 3

Telefon: 018-611 66 10, 018-611 66 06, 018-611 66 07

E-post:
uppsala.folkhogskola@regionuppsala.se

Webbadress:
www.uppsalafolkhogskola.nu

Nyheter från Wiks folkhögskola, filial Uppsala