Du läser matematik 2 halvdagar/vecka och kan få behörighet i Matematik 1-5.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 25%

Längd: 1 termin

Ansök senast: 31 juli 2020

Lediga platser: Ja

Kostnader: 600 kr (vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring).

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 25 aug 2020 - 18 dec 2020

Kontakt:
Stina Bengtson

Telefon: 018-611 66 06
E-post:
stina.bengtson@regionuppsala.se