Wiks folkhögskola

Wiks folkhögskola ligger vackert inbäddad vid Lårstavikens strand, granne med Wiks slott. Den vackra miljön ute på Wik och bredden på kursutbudet skapar en kreativ och trivsam läromiljö. Skolområdet är tillgänglighetsanpassat, tillgång till hörslingor finns. Ett aktivt miljöarbete genomsyrar Wiks folkhögskolas vardag. På Wiks filial, Uppsala folkhögskola, kan du få behörighet till högre studier genom de allmänna kurserna med samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning. Uppsala folkhögskola ligger nära Fyrisån i det expansiva området Ultuna.

Wiks folkhögskola

 

Wiks folkhögskolas personlig assistentutbildning är en CSN-berättigad heltidsutbildning som varvar lärarledda lektioner med självstudier. I utbildningen ingår upp till sex veckors LIA (lärande i arbete) period, då du som kursdeltagaren gör praktik på en arbetsplats i Region Uppsala. Utbildningen innehåller olika delkurser som ger dig kunskap och kompetens att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter i arbetet med personer med funktionsvariation och äldre.

 

Wiks folkhögskolas tolkutbildning ger förutom grundutbildningen till kontakttolk även preparand- och fördjupningskurser för tolkar. Dessa riktar sig till den som vill förbereda sig för Kammarkollegiets auktorisationsprov eller behöver fördjupa sig inom ett visst område.

På Wiks folkhögskolas filial, Uppsala folkhögskola studerar man grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen. Studietiden kan variera mellan 1-4 år och erbjuder möjlighet till grundläggande behörighet och särskilda behörigheter.

På uppdrag av Arbetsförmedlingen ges också en studiemotiverande folkhögskolekurs (sk SMF-kurs) på Uppsala folkhögskola. Kursen som varar i 13 veckor ger möjlighet att söka till skolans allmänna kurs som i sin tur kan leda till behörighet för högskolestudier. SMF-kursen riktar sig till den som är arbetssökande och inte har avslutade grundskole- eller gymnasiestudier och är upp till 25 år eller är 25 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin. Vi har en start på våren och en på hösten. Ansökan görs via Arbetsförmedlingen.

Uppsala folkhögskola har även Etableringskurs för nyanlända. Det är en sex månader lång utbildning där man studerar svenska, lär sig mer om det svenska samhället och får hjälp att närma sig ett arbete. Etableringskursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och ansökan görs via dem.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är anpassad för rullstolsburna. Tillgång till hörselslingor. Kortkurverksamheten med boende är även anpassad för synskadade och hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Wiks folkhögskola
Viks mur 35
755 91 Uppsala

Telefon: 018-611 66 50

E-post:
wiks.folkhogskola@regionuppsala.se

Webbadress:
www.wik.nu

Huvudman:
Region Uppsala
http://www.regionuppsala.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Skolan har internat

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett