Wiks folkhögskola

Region Uppsala folkhögskolas kurslokaler på Wik ligger vackert inbäddade vid Lårstavikens strand, granne med Wiks slott. Kultur och bildning står i centrum på Wiks folkhögskola. Häe kan du läsa flera olika typer av utbildningar och kortkurser. Det finns också en av landets äldsta tolkutbildningar. Den vackra miljön ute på Wik och bredden på kursutbudet skapar en kreativ och trivsam läromiljö. 1926 flyttade skolan in i det medeltida slottet som reser sig vid strandkanten. Idag finns betydligt mer funktionella lokaler i skolhuset några hundra meter bort. Skolområdet är tillgänglighetsanpassat, tillgång till hörslingor finns. Ett aktivt miljö- och demokratiarbete genomsyrar Wiks folkhögskolas vardag.

Region Uppsala folkhögskola

På Region Uppsala folkhögskola p Wik kan du läsa tre ettåriga estetiska utbildningar med inriktning bild och form och film och drama.  Det finns även en utbildning till personlig assistent, tolkutbildningar och ett stort kortkursutbud inom områdena kultur, språk, natur och hälsa. 

På Wiks tolkutbildning ges förutom grundutbildningen till kontakttolk och  Yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk i arabiska, somaliska och tigrinja även preparand- och fördjupningskurser för tolkar. Dessa riktar sig till dig som vill förbereda dig för Kammarkollegiets auktorisationsprov eller behöver fördjupa dig inom ett visst område.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är anpassad för rullstolsburna. Tillgång till hörselslingor finns. Kortkurverksamheten med boende är tillgänglighetsanpassad för synskadade och hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Wiks folkhögskola
Viks mur 35
755 91 Uppsala

Telefon: 018-611 66 50

E-post:
wiks.folkhogskola@regionuppsala.se

Webbadress:
www.wik.nu

Huvudman:
Region Uppsala
http://www.regionuppsala.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Skolan har internat