Wiks folkhögskola

Wiks folkhögskola är en skola med estetisk inriktning. Den vackra miljön och bredden på de estetiska kurserna främjar kreativiteten. På Wiks filial, Uppsala folkhögskola, kan du få behörighet till högre studier genom de allmänna kurserna med samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning. Uppsala folkhögskola ligger nära Fyrisån i det expansiva området Ultuna. Miljöarbete genomsyrar Wiks folkhögskolas vardag. Skolan är anpassad för rullstolsburna. Tillgång till hörslingor.

Wiks folkhögskola

Wiks folkhögskolas ettåriga estetiska kurser ger många möjligheter till samarbete. Ett år på Wik innebär mycket kultur, intensivt skapande och många samtal. Musiker, författare, skådespelare, konstnärer och andra kulturarbetare deltar på olika sätt i verksamheten.

Wiks folkhögskolas tolkutbildning ger förutom grundutbildningen till kontakttolk även preparand- och fördjupningskurser för tolkar. Dessa riktar sig till den som vill förbereda sig för Kammarkollegiets auktorisationsprov eller behöver fördjupa sig inom ett visst område.

På Wiks folkhögskolas filial, Uppsala folkhögskola studerar man grundskole- eller gymnasiegemensamma ämnen. Studietiden kan variera mellan 1-4 år och erbjuder möjlighet till grundläggande behörighet och särskilda behörigheter.

På uppdrag av Arbetsförmedlingen ges också en studiemotiverande folkhögskolekurs (sk SMF-kurs) på Uppsala folkhögskola. Kursen som varar i 13 veckor ger möjlighet att söka till skolans allmänna kurs som i sin tur kan leda till behörighet för högskolestudier. SMF-kursen riktar sig till den som är arbetssökande och inte har avslutade grundskole- eller gymnasiestudier och är upp till 25 år eller är 25 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin. Vi har en start på våren och en på hösten. Ansökan görs via Arbetsförmedlingen.

Uppsala folkhögskola har även Etableringskurs för nyanlända. Det är en sex månader lång utbildning där man studerar svenska, lär sig mer om det svenska samhället och får hjälp att närma sig ett arbete. Etableringskursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och ansökan görs via dem.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är anpassad för rullstolsburna. Tillgång till hörselslingor. Kortkurverksamheten med boende är även anpassad för synskadade och hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Viks mur 35
755 91 Uppsala

Telefon: 018-611 66 50

E-post:
wiks.folkhogskola@regionuppsala.se

Webbadress:
www.wik.nu

Huvudman:
Region Uppsala
http://www.regionuppsala.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Skolan har internat

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett