Grundutbildning till kontakttolk 50% HT 21 - distans

Ansök nu

Grundutbildning till kontakttolk 50% HT 21 - distans

Region Uppsala folkhögskola

Ansök nu

Vi tar emot sena ansökningar till höstens tolkutbildning med start 1/9 - 2021 i vietnamesiska och spanska. Ansökan är öppen till 15/8.

Hos oss på Region Uppsala folkhögskola på Wik utanför Uppsala kan du läsa till kontakttolk. Kontakttolkning innebär att du tolkar mellan svenska och ett annat språk. Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50 procent). Du som läser utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 obligatoriska träffar
6 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 augusti

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Behörig att gå utbildningen är den som gått svensk treårig gymnasieutbildning, eller motsvarande utländsk gymnasieutbildning. Du ska dessutom också ha godkända betyg i Svenska 2/Svenska B, eller Svenska som andraspråk 2/B. Läs mer på www.wik.nu

Kostnader: Ekonomi Varje delkurs på utbildningen har en avgift på 600 kronor. Därmed kostar hela grundutbildningen till kontakttolk 4 200 kronor. Du behöver också betala en depositionsavgift på 1 000 kronor till skolan. Mer info på vår hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 1 sep 2021 - 18 jun 2022

Kontakt:
Martin Svanström

Telefon: 018 611 66 58
E-post:
martin.svanstrom@regionuppsala.se


OBS!
Ansök senast
15 augusti

Syftet med kursen är att utbilda dig som ska tolka ute i samhället till kontakttolk. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.  

Grundutbildningen till kontakttolk har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) som huvudman, den följer MYh:s studieplan och står under dess tillsyn.  

Du som har genomgått utbildningen har rätt att bli upptagen i Kammarkollegiets register över grundutbildade och auktoriserade tolkar. 

Distans och närträffar 

Studierna ges på halvfart, 50 procent och på distans. Det betyder att du ska studera omkring 20 timmar i veckan. Utbildningen till kontakttolk upplevs av många som krävande och du behöver avsätta ordentligt med tid för att klara utbildningen. Eftersom studierna är på distans måste du ha en dator och en bra internetuppkoppling. Det är också viktigt att du är van vid att arbeta framför datorn.  

Distans betyder att du kan studera hemma eller där det passar dig, men vid sex tillfällen under året ska du vara med på fysiska träffar, så kallade närträffar, på Wik. På dessa träffar studerar du på Wik med början på onsdag eller torsdag till och med söndag. Du får då möta dina kurskamrater och lärare och öva på att tolka och skriva prov.  

Varje delkurs inleds och avslutas med en närträff. Närträffen infaller alltid på en helg, men startar antingen onsdag eller torsdag beroende på vilken närträff det är.

Utbildningen inleds med en fem dagar lång närträff på Wik onsdag till söndag. Under denna träff får du gå en introduktionskurs på tre dagar, och efter det börjar nästa delkurs som ges under två dagar på plats, för att sedan fortsätta på distans.

Den sista närträffen består av endast ett muntligt prov som hålls under en dag.

Kursbevis och utbildningsbevis 

Efter varje delkurs får du som gått kursen och fått godkänt, ett kursbevis där det står specificerat vilka moment kursen innehållit. När hela utbildningen är avslutad får den som fått godkänt på alla delkurser ett utbildningsbevis.  

Du som har fått ett utbildningsbevis kan ansöka om att bli upptagen i Kammarkollegiets register över grundutbildade och auktoriserade tolkar. Du ansöker då direkt till Kammarkollegiet.  

Språk 

Vilka språk som ingår i utbildningen är inte fastlagt i förväg, utan bestäms av hur många som har sökt utbildningen på ett visst språk. Vi tar också hänsyn till samhällets behov av tolkar i olika språk på arbetsmarknaden. Utbildningen kan starta med upp till sex språkgrupper. Det behövs fem deltagare i samma språk för att starta en språkgrupp, men för mindre vanliga tolkspråk kan grupperna också ha färre deltagare. Vi kan inte i förväg säga vilka språk som kommer att ingå på utbildningen, och därför uppmanar vi alla att söka.  

Utöver kursavgiften behöver du betala för boende och mat när du är på dina träffar på Wik.  

Du som går utbildningen har rätt till studiestöd från CSN. Om du inte är berättigad till studiestöd från CSN kan du få ett extra bidrag för mat och boende på skolan. Alla deltagare har rätt till reseersättning överstigande 300 kronor till och från varje närträff.  

Förkunskaper 

Behörig att gå utbildningen är den som gått svensk treårig gymnasieutbildning, eller motsvarande utländsk gymnasieutbildning. Du ska dessutom också ha godkända betyg i Svenska 2/Svenska B, eller Svenska som andraspråk 2/B. Du ska kunna läsa och förstå informationstexter och facktexter, och uttrycka dig i skrift både på svenska och på tolkspråket.

Förutom ovan nämnda behörighetskrav måste varje sökande genomgå ett förkunskapstest, där vi prövar vi dina kunskaper och färdigheter genom prov och en intervju.  

Du behöver också en dator med bra internetuppkoppling, och du ska vara van vid att använda din dator.  

Urval och förkunskapstest 

 

Du kan söka tolkutbildningen på vilket tolkspråk som helst. Vi kan bara ge utbildningen på max sex språk åt gången, så vissa språk kommer att väljas bort. De språk som blir aktuella för utbildningen bestäms när vi har fått in alla ansökningar. Behovet på arbetsmarknaden vägs också in i valet av språk. Du får besked några veckor efter sista ansökningsdatum vilka språk som kommer att ingå för den grundutbildning du sökt till.  

Du som har grundläggande behörighet och som sökt med ett språk som valts ut till utbildningen, kommer att kallas till ett obligatoriskt förkunskapstest. På testet prövas dina språkkunskaper i både svenska och tolkspråket. Om du blir antagen eller inte bestäms utifrån de resultat du fått på förkunskapstestet. 

Förkunskapstestet består av både skriftliga och muntliga prov. Under coronaepidemin sker förkunskapstesterna på distans, och består i huvudsak av endast muntliga prov.

Tider för utbildningen 

Kommande grundutbildning till kontakttolk startar 1 september 2021 och avslutas 18 eller 19 juni 2022.

Ansökan 

Ansökan till grundutbildningen för kontakttolk med start i september 2021 ska ha inkommit till oss senast 31 maj 2021.

Med reservation för ändring.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Introduktionskurs
  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Migrationstolkning
  • Juridik för tolkar

Delkurserna som löper över hela året

  • Språkfärdighet – svenska i tolkning
  • Tolketik och tolkteknik