Tolkning inom psykiatri

Ansökan stängd

Är du verksam tolk och vill öka dina kunskaper inom psykiatriska sjukdomar och tillstånd. Då är detta kursen för dig! Kursen är uppdelad på två kurshelger med start 8 oktober 2021

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: Ej angivet

Längd: Ej angivet

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Förkunskapskrav Behörig till kursen är verksamma tolkar, där behörighet ska styrkas av intyg från tolkförmedling. Företräde till kursen ges till: Auktoriserade tolkar. Grundutbildade tolkar. Tolkar som varit verksamma i minst fem år.

Kostnader: Kostnad 600 kronor för kurs inklusive lunch lördag och söndag samt middag fredag och lördag under samtliga tre kurshelger. Boende Boendet på Wik kostar 200 kronor per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard, inklusive frukost och kväll

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 8 okt 2021 - 24 okt 2021

Kontakt:
Martin Svanström

Telefon: 018 611 66 58
E-post:
martin.svanstrom@regionuppsala.se


Fler kurser inom:

Kursens syfte är att utrusta tolkar med grundläggande kunskaper om de flesta förekommande psykiatriska sjukdomarna och tillstånden, och den nödvändiga terminologin som hör till. 

Kursinnehåll

Förutom en genomgång av de vanligaste psykiatriska sjukdomarna och tillstånden hos barn och vuxna behandlas även: 

 • Anorexi.
 • Bipolär sjukdom.
 • Depression.
 • Fobier.
 • Förvirring.
 • Krisreaktioner.
 • Panikångest.
 • Olika former av psykoser.
 • Stressyndrom.
 • Tvångssyndrom.
 • Utmattningssyndrom.

Under kursen kommer tolkarna att arbeta i grupper med patientfall, samt att få språkhandledning för att bli utrustade med den nödvändiga terminologin. 

Kursen omfattar 40 timmar varav 14 timmar språkhandledning.

Kurstillfällen

Datumen för kurshelgerna är 8-10 oktober och 22-24 oktober. Varje kurshelg börjar på fredagar klockan 15 och avslutas på söndagar klockan 17.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Tolkarna förväntas få fördjupad kunskap för tolkning inom psykiatrins områden, se kursinnehåll.