Yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk - distans

Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning Region Uppsala folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år Tre terminer
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Talar du arabiska, somaliska eller tigrinja?  Välkommen till Region Uppsala folkhögskolas yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk. Utbildningen är på 300 Yh poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. 

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 15 dec 2023

Träffar:
17 obligatoriska träffar
120 obligatoriska nätträffar

Plats för kursen: Wiks mur 35, 75591 Uppsala

Kostnader: Utbildningen är avgiftsfri. Kostnader för mat och boende under de fysiska träffarna på Wik tillkommer. Kostnad för frukost, lunch, middag och kaffe 155 kr/dag. Kostnad för hotellrum 650/natt. Kostnad för boende på skolans internat 250kr/natt.

Kontakt: Rutger Zachau

E-post:
rutger.zachau@regionuppsala.se

Utbildningens upplägg

Yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk i somaliska, arabiska och tigrinja på Wik, Region Uppsala folkhögskola startar hösten 2022 och pågår under 3 terminer. Utbildningen är en heltidsutbildning. I utbildningen ingår obligatoriska fysiska träffar varje månad som är schemalagda på vardagar. Träffarna hålls i skolans lokaler på Wik, två mil utanför Uppsala. Under veckorna när distansundervisning bedrivs har vi digitala föreläsningar 2 dagar i veckan. Resten av tiden ägnas åt självstudier, grupparbeten och inlämningsuppgifter. 

Distansundervisningen sker med hjälp av en nätbaserad utbildningsplattform. Varje studerande får utbildning i tekniken vid utbildningsstart och support finns att tillgå under hela utbildningen. Om du inte har egen dator finns möjlighet att låna en dator från skolan. 

YH-poäng och högskoleexamen

Under närträffarna avslutas och examineras en kurs, och kommande kurs introduceras. Utbildningens omfattning räknas i YH poäng. För heltidsstudier innebär det 5 YH poäng/vecka. Den här utbildning är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. Under utbildningen kommer det att vara återkommande gemensamma träffar för att du som läser hos oss ska ha möjlighet att träna i den kommande yrkesrollen.

Om kontakttolkyrket

Kontakttolkyrket är ett varierande och viktigt arbete, där du bland annat kan arbeta åt myndigheter och kommuner eller driva eget företag. I rollen kan du tolka på plats, via telefon eller video. Video- och telefontolkning har blivit allt vanligare.

Under tre terminer kommer du att läsa följande kurser:

Kursinnehåll

 • Introduktionskurs

 • Tolketik och tolkningsteknik

 • Tolkning med modern teknik

 • Interkulturell kommunikation

 • Samhällstolkning

 • Juridik och rättstolkning

 • Migrationstolkning

 • Psykiatri för tolkar

 • Rättsmedicin

 • Sjukvårdstolkning

 • Språkfärdigheter i svenska

 • Lärande i arbete
  (dina teoretiska kunskaper få du möjlighet
  att praktisera under handledning)

 • Individuellt fördjupningsarbete

Behörighet

Din utbildningsbakgrund ska motsvara minst gymnasienivå och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska samt i det andra tolkspråket. För att vara behörig till utbildningen krävs att du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar svensk gymnasiebehörighet.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta krävs särskilda förkunskaper Svenska 2(B) eller Svenska som andra språk2 (B), 100p.

Urval

Vi har ett begränsat antal studieplatser, urval kommer göras baseras på språkkunskaper. Vid fler sökanden än studieplatser genomför vi ett urval genom att göra språktester där dina språkkunskaper i svenska och ditt tolkspråk bedöms.

Studiemedel

Utbildningen är CSN berättigad. 

Ansökan

Ansökan till nästa utbildning med start hösten 2022 öppnar 1 februari. Vi tar emot sena ansökningar i mån av plats och ser gärna sökande i somaliska och tigrinja. 

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan finansierar yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk på Region Uppsala folkhögskola. Framtagandet av utbildningen har skett i nära samarbete med arbetslivet. Representanterna för näringslivet ser ett stort behov av denna kontakttolkutbildning då efterfrågan på utbildade tolkar i arbetslivet är stort. Beviljandet av Yrkeshögskoleutbildningar görs av Myndigheten för yrkeshögskolan och bedöms utifrån arbetslivets behov, detta innebär mycket goda chanser att få arbete efter en avslutad yrkeshögskoleutbildning. Mer information hittar du på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Region Uppsala folkhögskola

- en folkhögskola i hela länet

Region Uppsala folkhögskola finns på fyra platser i länet; Wik, Uppsala, Tierp och Heby. Hos oss kan du läsa flera olika utbildningar och kurser inom våra profilområden kultur, språk, natur och hälsa. Kultur och bildning står i centrum och vår vardag genomsyras av ett aktivt miljö- och demokratiarbete.  

Läs mer om skolan

Postadress:
Region Uppsala folkhögskola
Viks mur 35
755 91 Uppsala

Telefon: 018-611 66 50
E-post: rufhsk@regionuppsala.se
Webbadress: https://regionuppsala.se/region-uppsala-folkhogskola/