Preparandkurs AT

Ansökan stängd

Den här kursen hjälper dig som tolk med förberedelser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: Två månader

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kursen riktar sig till redan verksamma tolkar, där behörighet ska styrkas med intyg från tolkförmedling. Företräde ges i första hand till redan grundutbildade tolkar (grundutbildning som står under tillsyn av MYh)

Kostnader: 600 kr för endast deltagande i kursen, inklusive lunch på lördag och söndag samt middag fredag och lördag under samtliga kurshelger.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 14 jan 2022 - 6 mar 2022

Kontakt:
Martin Svanström

Telefon: 018 611 66 58
E-post:
martin.svanstrom@regionuppsala.se


Kursen syfte är att förbereda tolkar för Kammarkollegiets auktorisationsprov. Deltagare ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet, för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Kursinnehåll

På kursen repeterar och uppdaterar deltagarna i första hand den realia och terminologi som ingår i grundutbildningens delkurser i:

  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Juridik för tolkar
  • Migrationstolkning.

Kursen innehåller också förberedelser i allmän språkfärdighet i Svenska samt Tolketik och Tolkningsteknik.

Förkunskaper

Kursen riktar sig till redan verksamma tolkar, där behörighet ska styrkas med intyg från tolkförmedling. Företräde ges i första hand till redan grundutbildade tolkar (grundutbildning som står under tillsyn av MYh), och i andra hand till tolkar med minst två godkända kurser ur samma utbildning.

Omfattning

Kursen omfattar 125 timmar varav 25 timmar språkhandledning.

Realialärare

Peter Wiesler

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på fem kurshelger och ges på plats på Wik, utanför Uppsala. Datumen för kurshelgerna är:

  • 14-16 januari 2022
  • 28-30 januari 2022
  • 11-13 februari 2022
  • 18-20 februari 2022
  • 4-6 mars 2022

Varje kurshelg börjar på fredagar kl. 15.00 och avslutas på söndagar kl. 17.00.

Kostnad

600 kr för endast deltagande i kursen, inklusive lunch på lördag och söndag samt middag fredag och lördag under samtliga kurshelger.

Boende

Boende på Wik kostar 200 kr per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard, inklusive frukost och kvällsfika. Anmälan för boende under de tre kurshelgerna gör du på samma digitala blankett som kursanmälan.

Sista ansökningsdag

17 december.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagare ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet, för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.