Grundutbildning till kontakttolk VT 2023 - distans

Profilkurs, Distanskurs Region Uppsala folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  Två terminer
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

Vi tar emot sena ansökningar för tolkspråken italienska, spanska, engelska, polska, portugisiska och arabiska.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du som ska gå utbildningen behöver svensk treårig gymnasieutbildning. Du ska också ha godkända betyg i Svenska 2/Svenska B, eller Svenska som Andraspråk 2/B. Du ska kunna läsa och förstå informationstexter och facktexter, och uttrycka dig i skrift.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 25 jan 2023 - 17 dec 2023

Träffar:
6 obligatoriska träffar
6 obligatoriska nätträffar

Kostnader: Varje delkurs på utbildningen har en avgift på 600 kronor. Därmed kostar hela grundutbildningen till kontakttolk 4 200 kronor. Du ska också betala en depositionsavgift på 1000 kronor till skolan, som du får tillbaka om du klarar utbildningen.

Kontakt: Martin Svanström

Telefon: 018 611 66 58

E-post:
martin.svanstrom@regionupssala.se

Syftet med kursen är att utbilda dig som ska tolka ute i samhället till kontakttolk. Utbildningen innehåller de steg som behövs för att bli prövad som tolk i Kammarkollegiets auktorisationsprov.  

Grundutbildningen till kontakttolk har Myndigheten för yrkeshögskolan som huvudman, och följer deras studieplan.  

Du som har genomgått utbildningen kan ansöka om att få upptas i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar. 

Distans och närträffar

Studierna ges på halvfart, 50 procent, och på distans. Det betyder att du ska studera omkring 20 timmar i veckan. Utbildningen till kontakttolk upplevs av många som krävande och du behöver avsätta ordentligt med tid för att klara utbildningen. Eftersom studierna är på distans måste du ha en dator och en bra internetuppkoppling. Det är också viktigt att du är van vid att arbeta framför datorn.  

Distans betyder att du kan studera hemma eller där det passar dig, men vid sex tillfällen under studieåret ska du vara med på fysiska träffar, så kallade närträffar. De fysiska träffarna hålls på plats på Wik, två mil utanför Uppsala.  På dessa träffar studerar du på plats onsdag/torsdag till och med söndag. Du får då möta dina kurskamrater och lärare och öva på att tolka och skriva prov.  

Utbildningen inleds med en fem dagar lång träff på Wik. Under denna träff får du gå en introduktionskurs på tre dagar, och efter det påbörjas ytterligare två delkurser.

Så ser utbildningen ut

Utbildningen till kontakttolk består av sju delkurser. Fem av delkurserna ges direkt efter varandra. Två av kurserna löper över hela året, samtidigt som de andra kurserna ges.  

Delkurserna som ges efter varandra  

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Migrationstolkning
 • Juridik för tolkar
  Delkurserna som löper över hela året är
  "Språkfärdighet – svenska i tolkning" och "Tolketik och tolkteknik". 

Kursbevis och utbildningsbevis

Efter varje delkurs får du som gått kursen och fått godkänt, ett kursbevis där det står tydligt vilka moment kursen innehållit. När hela utbildningen är avslutad får den som fått godkänt på alla delkurser ett utbildningsbevis.  

Om du inte klarar av utbildningen kan du göra omprov eller gå om hela eller delar av kurserna.  

Du som har fått ett utbildningsbevis kan ansöka om att bli upptagen i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar. Du ansöker då direkt till Kammarkollegiet.  

Språk

Vilka språk som ingår i utbildningen är inte fastlagt, utan bestäms av hur många som har sökt utbildningen med ett visst språk. Vi tar också hänsyn till samhällets behov av tolkar i olika språk på arbetsmarknaden. Utbildningen kan starta med upp till sex språkgrupper. Det behövs fem deltagare med samma språk för att starta en språkgrupp, men för mindre vanliga tolkspråk kan grupperna också ha färre deltagare. Vi kan inte säga i förväg vilka språk som förekommer på utbildningen, därför uppmanar vi alla att söka.  

Förkunskaper

Du som ska gå utbildningen behöver svensk treårig gymnasieutbildning. Du ska också ha godkända betyg i Svenska 2/Svenska B, eller Svenska som Andraspråk 2/B. Du ska kunna läsa och förstå informationstexter och facktexter, och uttrycka dig i skrift både på svenska och på tolkspråket. På förkunskapstestet prövar vi dina kunskaper och färdigheter genom prov och intervjuer.  

Du behöver också en dator med bra internet-uppkoppling, och du ska vara van vid att använda din dator.  

Urval och förkunskapstest

Du kan söka tolkutbildningen på vilket tolkspråk som helst. Vi kan bara ge utbildningen med max sex språk åt gången, så vissa språk kommer att väljas bort. De språk som blir aktuella för utbildningen bestäms när vi har fått in alla ansökningar. Behovet på arbetsmarknaden vägs också in i valet av språk. Du får besked några veckor efter sista ansökningsdatum vilka språk som kommer att bli aktuella för årets tolkutbildning.  

Du som har grundläggande behörighet och som sökt med ett språk som valts ut till utbildningen, kommer att kallas till ett obligatoriskt förkunskapstest. På testet prövas dina språkkunskaper i både svenska och tolkspråket. Om du blir antagen eller inte bestäms utifrån de resultat du fått på förkunskapstestet. 

Tider för utbildningen 

Utbildningen startar 25 januari 2023. Läsårstider: 25 januari 2023 - 2 juli 2023. Uppehåll för lov 3 juli 2023 - 27 augusti 2023. Höstterminen startar 28 augusti 2023 och pågår till 17 december 2023. Sista ansökningsdag 20/11 2022. Därefter tar vi emot sena ansöningar i tolkspråk italienska, spanska, engelska, polska, portugisiska och arabiska.

 

 

Region Uppsala folkhögskola

- en folkhögskola i hela länet

Region Uppsala folkhögskola finns på fyra platser i Uppsala län: Wik, Uppsala, Tierp och Heby. Hos oss kan du läsa flera olika utbildningar och kurser inom våra profilområden kultur, språk, natur och hälsa. Kultur och bildning står i centrum och vår vardag genomsyras av ett aktivt miljö- och demokratiarbete.  

Läs mer om skolan

Postadress:
Region Uppsala folkhögskola
Viks mur 35
755 91 Uppsala

Telefon: 018-611 66 50
E-post: rufhsk@regionuppsala.se
Webbadress: https://regionuppsala.se/region-uppsala-folkhogskola/