Tyngden ligger på ensemblespel och improvisation! Du utvecklas som musiker och förbereds även för vidarestudier. Huvud- och biinstrument, teori, musikhistoria, ensembleledning, allt med afroinriktning.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet. Antagningsprov. Antagningsproven tar en dag. Löpande antagning. Antagningsprov på dag efter överenskommelse.

Kostnader: V. g. se https://geijerskolan.se/avgifter-och-kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 20 aug 2018

Kontakt:
Carita Höök

Telefon: 0552-30250
E-post:
carita.hook@geijerskolan.se

Vilka ämnen läser du?
På afrolinjen studerar du 1900-talets populärmusik med utgångspunkt från den afroamerikanska traditionen.

Huvudinstrument
Individuell undervisning 40 minuter/vecka.

Biinstrument
Individuell undervisning 25 minuter/vecka.

Ensemblespel
Ensemblespelet är navet i utbildningen. I början är det inriktat på jazzstandards vilket ger en bra repertoarkännedom, samt kunskap om genren som sådan vad gäller t ex ”performance traditions”. Vidare får eleverna vara med och bestämma repertoar med stort utrymme för dem själva att arrangera låtarna. Det kan bli allt från t ex blues och soul till funk och modern jazz. Valmöjligheterna är många.

Improvisation
Improvisationen är även den en av de viktigaste byggstenarna i utbildningen. Den schemalagda tiden varje vecka sker tillsammans med din ensemble.

Ensembleledning
Här får du träna på att leda en ensemble genom att med dina kurskamrater praktiskt utföra moment som t ex instudering av låt, musikalisk progression, form och dynamik. Detta är högskoleförberedande.

Satslära
Här läser du t ex steganalys, harmonisering, skalteori och harmonisering.

Gehörslära
Utveckla ditt gehör och din upplevelse av musik genom praktiska övningar. Afrolinjens gehörslära är speciellt anpassad för genren, liksom de flesta kurser inom linjen.

Musikhistoria
Detta ämne är direkt kopplat till afrogenren.

Du kan också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex. brukspiano, bruksgitarr, foto, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Vad händer mer?
Som studerande får du ett flertal uppspelningstillfällen under året vid konserter både på och utanför skolan. Det finns även projekttid utlagd under året för inspelning i skolans studio. Det kommer också minst en gästlärare varje år.

Inom kursen för ensemble får ni också delta i helgprojekt varje år där ni intensivrepar en given repertoar (t ex en specifik kompositör) tillsammans med er lärare och har även en konsert på skolan i direkt anslutning till detta.

Kursmål
Det övergripande målet med kursen är att du ska utvecklas både som instrumentalist/sångare och som ensemblemusiker. Kursen löper över två år, men du kan också välja att bara gå ett år.
Att gå afrolinjen ger också god förberedelse för dig som ska söka vidare till musikhögskola. 

Förkunskaper och antagningsprov

För att bli antagen till afrolinjen skall du ha
* Grundläggande behörighet
* Tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov. Proven tar en dag.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:
Huvudinstrument
Du skall spela/sjunga upp två låtar varav minst en av de obligatoriska låtarna nedan, då kompgrupp finns till förfogande. Du kan även välja att framföra en låt som du själv valt. Du skickar inte in noter på den, utan tar med dem till ansökningstillfället och då finns möjlighet till pianokomp på plats. Du kan även ta med en egen CD-bakgrund att sjunga/spela till. Vid provtillfället vill vi också att du improviserar över en blues i valfri tonart.

Antagningen till Geijerskolan sker med utgångspunkt från provresultatet i huvudinstrument. Du behöver därför inte göra något prov i biinstrument.

Obligatoriska låtar med exempel på artister:
Mr PC – John Coltrane, Tim Riddle Quartet. Mr PC, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Beautiful love – Shirley Horn, Bill Evans. Beautiful love -Bbm, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster Bbm Beautiful love -Dm, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster Dm
Footprints – Wayne Shorter. Footprints, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
All the things you are F-dur All the things you are, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Bye Bye Blackbird Bye Bye Blackbird, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
It don’t mean a thing It don't mean a thing, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Just Friends F-dur Just Friends, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Saga of Harrison Crabfeathers d-moll Saga of Harrison Crabfeathers d-moll, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)
I antagningsproven till Geijerskolans musikutbildningar ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära för dem som söker till afroprofilen innehåller ackord- och steganalys, harmonisering och ackordbakgrund.

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha breddat sin kunskap och sin repertoar inom den afroamerikanska traditionen, utvecklat och fördjupat sin musikaliska och tekniska förmåga på sitt instrument såväl solistiskt som i ensemblespel, samt lagt en god grund för vidare studier inom sitt område.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://geijerskolan.se/afrolinje/