Kantorsutbildning deltid/distans

Geijerskolan


Ansök nu
Leder till kantorsexamen. För dig som har en utbildning från musikhögskola, t ex musiklärarutbildning eller för dig som har arbetslivserfarenhet som kyrkomusiker. Individuell uppläggning.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 4 år 2-4 år, 50-100%

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3-årigt gymnasium eller motsvarande samt antagningsprov i december

Kostnader: V. g. se https://geijerskolan.se/avgifter-och-kostnader/

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 7 jan 2020 - 5 jun 2020

Kontakt:
Åke Skommar

Telefon: 0552-30250
E-post:
ake.skommar@geijerskolan.se

Geijerskolan erbjuder kantorsutbildning på deltid/distans med individuell uppläggning. Du som t.ex. har en utbildning från musikhögskola kan normalt läsa in kantorsutbildningen på halvtid under tre eller fyra terminer. För dig som inte har någon musikutbildning tidigare kan vi erbjuda olika former av deltidsstudier, utbildningslängden beror då på hur stor del av kursen du läser per år.

För att få kantorsexamen ska du även ha gått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker. Denna kan genomföras antingen som en kurs på heltid under en termin vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller genom att de pastoralteologiska utbildningsmomenten integreras i musikutbildningen på Geijerskolan som i så fall utökas med en termin. Svenska kyrkans grundkurs, som tidigare varit ett obligatoriskt utbildningsmoment i kantorsutbildningen är nu avvecklad.

Om du har examen från musikhögskola
Den som har examen från musikhögskola eller annan motsvarande utbildning får normalt tillgodoräkna de kurser från musiklärarutbildningen som även ingår i kantorsexamen (eventuellt måste vissa av musikhögskolans kurser kompletteras). Övriga kurser som ingår kantorsutbildningen kan man normalt läsa in genom halvtidsstudier under två eller tre terminer om man har tillräckliga förkunskaper. För att få ut kantorsexamen fordras dessutom pastoralteologisk utbildningstermin (se ovan!).

Ämnen som sång, piano, musiklära, gehör, musikhistoria, pedagogik och psykologi kan man normalt tillgodoräkna i sin helhet. Kurserna i satslära och ensembleledning behöver oftast kompletteras med en kyrkomusikalisk profildel. Liturgiskt orgelspel, solistiskt orgelspel, liturgisk sång och dirigering, liturgik, troslära, kyrkokunskap och orgelkunskap är ämnen som man måste läsa i sin helhet.

När vi bestämt vilka ämnen på utbildningen du ska läsa schemalägger vi dem koncentrerat under veckan. Beroende på hur många kurser du valt koncentreras undervisningen till en eller två dagar per vecka. Om du har tillräckliga förkunskaper kan du normalt läsa in de aktuella musikkurserna under två eller tre terminer.

Om du inte har examen från musikhögskola
Om du inte har examen från musikhögskola eller motsvarande måste du normalt läsa in alla kantorsutbildningens ämnen. Även här kan vi erbjuda möjlighet till en individuell uppläggning av studierna. Beroende på hur många ämnen du vill läsa kan undervisningen på skolan koncentreras till en, två eller tre dagar per vecka. Den eller de dagar du är på skolan blir då fyllda med lektioner medan ditt föreberedelsearbete (övning och inläsning) får ske de dagar du är hemma. Utbildningens längd beror här på dina förkunskaper och hur stor del av kursen du läser in per termin.

Kantorsutbildningen ämnen
Följande ämnen ingår i kantorsutbildningen. Här anges även kursens omfattning och hur undervisningen är upplagd samt vilka ämnen som kan tillgodoräknas om man har examen från musikhögskola

ÄmneUppläggOmfattningKan tillgodo­räknas
Liturgiskt orgelspel Grupp 2-3 st 2 vt under hela utbildnings­tiden  
Solistiskt orgelspel Individuell underv 1 vt under hela utbildnings­tiden  
Ensemble­ledning vuxenkör Helklass 4 vt under hela utbildnings­tiden Beror på faktiska kunskaper
Ensemble­ledning barn- och ungdomskör Helklass   Beror på faktiska kunskaper
Sång Individuell underv 1 vt under hela utbildnings­tiden Ja
Klassiskt pianospel Individuell underv 1 vt under hela utbildnings­tiden Ja
Brukspiano Individuell underv 1 vt under hela utbildnings­tiden Ja
Musiklära Ingår i satslära   Ja
Gehör Grupp 3-4 st 1,5 vt under hela utbildnings­tiden Ja
Satslära Grupp 3-4 st 1,5 vt under hela utbildnings­tiden Helt eller delvis
Musikhistoria Helklass 2 vt under tre terminer Ja
Pedagogik och undervisnings­metodik Helklass/grupp 1 vt under två terminer Helt eller delvis
Orgelkunskap Helklass 2 vt under en termin  
Teologi och gudstjänst *) Helklass 2 vt under hela utbildnings­tiden  
Praktik I församling En + två veckor  
Administration Helklass Seminarier  

*) Teologi och gudstjänst är den del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning som du läser på Geijerskolan. Dessutom ingår tre studieveckor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.


Om du har frågor om undervisningen uppläggning och utformning är du välkommen att höra av dig till skolan, info@geijerskolan.se eller 0552-30250.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kantorsexamen

Länk till kursen på skolans webbplats
https://geijerskolan.se/kantorsutbildning-deltiddistans/